Aktualności z życia Stowarzyszenia - Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności z życia Stowarzyszenia

17 lutego obyło się  XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Poruszono na nim problemy związane z opieką nad chorymi na chorobę Alzheimera. Przedstawiono na nim też sprazwozdania Zarządu - merytoryczne i finansowe. Po dyskusji przyjęto je udzielając Zarządowi absolutorium.
Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy osobom z Chorobą Alzheimera zwróciło się do Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego z propozycją współpracy przy opracowaniu ostatecznym wyników badań kosztów choroby Alzheimera jak i świadomowościowych przeprowadzonych przez Porozumienie w 2015 roku, a przez nas zebranych i wstępnie przygotowanych.  Obie strony doszły zgodnie do wniosku, iż dobrym rozwiązaniem byłoby nawiązanie formalnej współpracy pomiędzy Instytutem Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a Podkarpackim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. W dniu 23 marca zostało podpisane porozumienie o współpracy. Z ramienia Instytutu Socjologii pod porozumieniem podpis złożył Dyrektor Instytutu ks. dr hab. Witold Jedynak prof. UR, a ze strony Stowarzyszenia Przewodniczący Zarządu Zygmunt Wierzyński. Porozumienie przewiduje podejmowanie wspólnej realizacji projektów i prac naukowo-badawczych, pogłębianie wiedzy o sferze pomocy społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego), współpracę w zakresie organizacji konferencji naukowych poświęconych tematyce pomocy społecznej i pracy socjalnej, doskonalenie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy nabytej w toku studiów przez studentów kierunku Praca Socjalna (prowadzonego w Instytucie Socjologii), poprzez odbywane praktyk zawodowych w Podkarpackim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i doskonalenie programów kształcenia, w tym celów i efektów kształcenia oraz planów studiów w kontekście wymogów rynku pracy. (zdjęcia tutaj)
26-29 kwietnia odbyła się 32. Międzynarodowa Konferencja Alzheimer's Disease International (ADI) w Kioto. Hasło przewodnie Konferencji to "Demencja: razem wchodzimy w nową erę". Podkarpackie Stowarzysenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera wzięło w niej udział. Z ramienia Stowarzyszenia uczestniczyli w niej kol. Jadwiga Krudysz-Starzec i kol. Zygmunt Wierzyński. Mieliśmy okazję poznać metody i systemy organizacji opieki nad chorymi na chorobę Alzheimera na świecie. Nawiązaliśmy kontakty z innymi organizacjami zapoznając się z metodami ich pracy z chorymi, sposobami finansowania. Mieliśmy też krótkie chwile na zwiedzenie niektórych atrakcji Tokio i Kioto. Konferencja i Japonia zrobiły na nas ogromne wrażenie. Kilka zdjęć z pobytu w Kraju Kwitnącej Wiśni można oglądnąć tutaj.

Zgodnie ze statutem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich organizatorem tegorocznego Zjazdu było Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Zjazd, pod Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz medialnym patronatem Polskiego Radia Rzeszów zorganizowaliśmy w dniach 26-28 maja br. w ładnie położonym hotelu Senator Grand Via w Będziemyślu. Na zjeździe spotkali się przedstawiciele 22 organizacji alzheimerowskich z Polski. Przedstawiony został efekt współpracy Stowarzyszenia z Instytutem Socjologii UR w postaci książkowego wydania opracowanych badań przeprowadzanych przez Porozumienie. Książkę "Uwarunkowania wsparcia osób z chorobą Alzheimera w perspektywie lokalnej w  świetle badań" przedstawili Pani dr Małgorzata Bozacka i Pan dr Hubert Kotarski - współautorzy książki. Ponadto specjaliści geriatra Pani dr n. med. Alicja Klich-Rączka i psychologii Pani mgr Katarzyna Gosztyła przedstawili bardzo ciekawe referaty dotyczące zarówno leczenia jak i opieki nad chorymi. W programie były ponadto przedstawione przez uczestniczące organizacje przykłady dobrych praktyk ze swoich działań. W ramach Zjazdu odbyła się wycieczka do SPZ ZOZ Sanatorium  w Górnie, gdzie zwiedzaliśmy nowootwarty pawilon dla chorych na chorobę Alzheimera i inne otepienia. Wieczorny pokaz Fontanny Multimedialnej i spotkanie przy grillu pozwoliły na trochę relaksu po całodziennych intensywnych obradach. Kilka zdjęć znajduje się tutaj.
W maju rozpoczęliśmy reaalizację projektu „Poprawa jakości życia osób dotkniętych Chorobą Alzheimera dzięki rehabilitacji chorych, integracji opiekunów i wsparciu wolontariatu” w ramach zadania zleconego oraz wsparcia finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa. Realizacja tego projektu potrwa do 15 grudnia br.

Również w maju przeprowadziliśmy szkolenie na Uniwersytecie pt. Zespoły otępienne (ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera) i ich wpływ na funkcjonowanie chorego i jego rodziny". Zakończone certyfikatem szkolenie przeznaczone było dla studentów II i III roku kierunku Praca Socjalna w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studenci mieli okazję zdobyć wiedzę o chorobie Alzhemera, problemach opiekuńczych związanych ze zmianą osobowości chorego wraz z rozwojem choroby, opiece instytucjonalnej dla chorego i opiekuna. Zapoznali się z rolą pracowników socjalnych i opiekunek środowiskowych w organizowaniu pomocy dla osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów. Bardzo ważnym elementem szkolaenia były relacje "na żywo" opiekunów, którzy na co dzień opiekują się chorymi i na co dzień borykają się z problemem choroby Alzhemera.

W tym roku, już po raz szósty, wrzesień obchodzony jest jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. Naszym głównym celem, jako ruchu alzhemerowskiego jest podnoszenie świadomości społecznej i zwalczanie stygmatyzacji choroby i chorych.
To właśnie we wrześniu organizacje alzheimerowskie na całym świecie organizują różnorodne wydarzenia edukacyjne i informacyjne, marsze pamięci (memory walks), kampanie medialne i zbiórki funduszy na swą działalność. I choć takie kampanie zazwyczaj odnoszą sukces, bo wpływają na zwiększenie świadomości o chorobie, to nadal stygmatyzacja, brak dostępu do wiarygodnej informacji, brak usług wspierających chorych i ich bliskich stanowią problem globalny.
Światowy Dzień Choroby Alzheimera (21 września) po raz pierwszy obchodziliśmy w 1994 r. w 10 rocznicę istnienia międzynarodowej organizacji Alzheimer Disease International (ADI). Od tego czasu wydarzenie to wpisało się do kalendarza na całym świecie. W 2016 r. 70 krajów, które należą do ADI organizowało różnego rodzaju wydarzenia, przyciągając coraz liczniejsze grupy, nie tylko członków tych organizacji, ale także pracowników firm, różnych instytucji, Światowej Organizacji Zdrowia i rządów na całym świecie.
W 2017 r na świecie z diagnozą otępienia żyje prawie 50 milionów osób. Szacuje się, że do 2050 r. liczba ta się potroi. W Polsce obecnie ponad 500 tysięcy osób ma otępienie (demencję), z czego 300 tysięcy żyje z chorobą Alzheimera. Ta liczba również wzrośnie.
Organizacje pozarządowe odgrywają wyjątkową i ważną rolę, włączając się do obchodów Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera, domagając się od swoich rządów i wszelkich instytucji inicjatyw na rzecz pomocy chorym we własnych i innych krajach na całym świecie. Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzhemera bierze aktywnie udział w obchodach Świtowego Miesiąca Choroby Alzheimera. Na planszach monitorów w autobusach komunikacji miejskiej ukażą się plansze informacyjne dotyczące wczesnych objawów choroby Alxheimera wraz z kontaktem do Stowarzyszenia. Ponadto wzięliśmy udział w dwóch konferencjach poświęconych problemowi choroby Alzhemera. Pierwsza z nich "Choroba Alzhemera, a choroby współistniejące - opieka i pielęgnacja" miała miejsce 23 września br. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a druga "Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki" w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Ta ostatnia konferencja odbyła się 26 września i była transmitowana on-line przez Internet. Jako prelegenci wystąpili również członkowie naszego Stowarzyszenia. Pełny zapis tej konferencji można oglądnąć klikając w linki: 1 część oraz 2 część. Relację z tej konferencji można zobaczyć również na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zachęcamy do oglądnięcia zapisu tej konferencji.


W każdy poniedziałek zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia, gdzie w godz. 15.00 do 16.00 dyżur pełnią członkowie Stowarzyszenia służąc radą i pomocą osobom dotkniętym problelmem choroby Alzheimera. Zapraszamy również na Grupę Wsparcia w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15.00 w naszej siedzibie. Najbliższa odbędzie się 20 października br.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego