Aktualności z życia Stowarzyszenia - Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Przejdź do treści

Aktualności z życia Stowarzyszenia


Zapraszamy na grupę wsparcia.
Najbliższa odbędzie się, jak zwykle w trzeci piątek miesiąca, czyli
18 października o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia.


Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera

30 września 2019 roku odbyła się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich coroczna konferencja poświęcona problemom związanym z chorobą Alzheimera. Tegoroczna pt. "Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera" poświęcona była opiekunom zajmującym się na codzień swoimi podopiecznymi i ich problemom. Konferencja była transmitowana on-line przez internet. Więcej szczegółow pod linkiem poniżej.


Konferencja ta wpisała się w światową kampanię informacyjną i edukacyjną z okazji Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera organizowaną na całym świecie przez organizacje alzheimerowskie. Podczas konferencji, jedną z dobryk praktyk przedstawiła nasza kol. Urszula Mierzwa. Opowiadała o doświadczeniach związanych z jedną z form opieki czyli "domówkach". Konferencję on-line obserwowano w 31 miejscowościach w Polsce. Z roku na rok rośnie zainterosowanie tą konferencją, pierwszą transmisję on-line odserwowano w 10 miejscach, drugą w 20-tu, obecnie w 31. Świadczy to ogromnym zapotrzebowaniu na doświadczenia, jakimi mogą się podzielić organizacje alzheimerowskie.
Mamy nadzieję, że następne będą się cieszyć jeszcze większym zainteresowaniem.
"Porozmawiajmy o demencji"
Wrzesień to Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera!

Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera (WAM), zapoczątkowany w 2012 roku, to międzynarodowa kampania organizowana co roku we wrześniu przez ADI (Alzheimer's Disease International), federację pozarządowych organizacji alzheimerowskich. Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej i walka ze stygmatyzacją osób zmagających się z objawami otępienia (demencji). Od 1994 roku 21-go września obchodzimy również Światowy Dzień Choroby Alzheimera. W tym roku obchodzony jest pod hasłem:
„Porozmawiajmy o demencji”.
2/3 ludzi na świecie uważa, że w ich krajach jest niewiele lub nie ma w ogóle żadnego zrozumienia dla tego, co niesie za sobą diagnoza otępienia (demencji). Dzięki kampaniom informacyjnym i edukacyjnym organizowanym z okazji Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera stopniowo wzrasta świadomość społeczna na temat choroby i jej konsekwencji. Stygmatyzacja, brak informacji lub błędne informacje dotyczące otępienia nadal jednak pozostają problemem na całym świecie, który wymaga globalnego działania.
Otępienie (demencja) to wspólna nazwa dla określenia postępujących zmian w mózgu, które mają negatywny wpływ na zapamiętywanie, myślenie, zachowanie i emocje. Najczęściej występującymi rodzajami otępienia (demencji) są choroba Alzheimera i otępienie naczyniowe, odpowiadające za 90% przypadków otępienia. Objawy otępienia mogą polegać na:
· utracie pamięci
· trudności w znajdowaniu odpowiednich słów lub na rozumieniu, co inne osoby mówią
· trudności w wykonywaniu rutynowych zadań i czynności, które wcześniej nie sprawiały kłopotu
· zmianach osobowości i nastroju
Otępienie nie zna granic społecznych, ekonomicznych czy geograficznych. I chociaż każda osoba będzie doświadczała otępienia w inny sposób, z czasem, wszystkie osoby nią dotknięte nie będą w stanie zadbać samodzielnie o siebie. Potrzebna będzie im pomoc innych osób we wszystkich dziedzinach  i czynnościach w życiu codziennym.  Obecnie nie ma żadnego skutecznego dla wszystkich chorych leku, ale dostępne są pewne terapie, porady i wsparcie. Co 3 sekundy u kogoś na świecie pojawia się i będzie się rozwijać otępienie. Obecnie na świecie jest ponad 50 milionów osób żyjących z objawami otępienia. Ta liczba będzie się podwajać co 20 lat, a do roku 2050 0siągnie 152 miliony osób. Szacuje się, że roczny, globalny koszt związany z chorobami otępiennymi to ponad 1 bilion dolarów amerykańskich. Szacuje się, że za 10 lat koszt ten się prawdopodobnie podwoi. Obecnie uznaje się demencję (otępienie) za jeden z najpoważniejszych kryzysów XXI wieku.
W Polsce żyje ponad 500 tysięcy rodzin, zmagających się z opieką na chorymi, u których rozpoznano (bądź nie) objawy otępienia.
Będąc członkiem Alzheimer Polska, który jest związkiem pozarządowych organizacji alzheimerowskich zrzeszających rodziny osób chorych na chorobę Alzheimera walczymy wspólnie o jak najlepsze rozwiązania systemowe, aby pomóc chorym i ich rodzinom jak najdłużej cieszyć się życiem. Chorym i ich bliskim można pomóc, jeśli zrozumie się ich szczególne potrzeby.
Tort jubileuszowy
IV Walne Zebranie członków Alzheimer Polska
W dniach 6 – 8 czerwca 2019 roku Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera uczestniczyło w IV Zjeździe Alzheimer Polska w Siedlcach. Zjazd był połączony z jubileuszem 25-lecia Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera. W ramach Zjazdu odbyła się konferencja pod hasłem „Bliżej Alzheimera” poświęcona tematyce choroby oraz sytuacji opiekunów osób nią dotkniętych.
Organizatorem wydarzenia było Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera, a uczestnikami  członkowie organizacji alzheimerowskich z całej Polski, organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Nie zabrakło również opiekunów instytucjonalnych i bezpośrednich, a także przedstawicieli nauki. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Pacjenta, a także władze samorządowe regionu.
Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Siedlecki i Prezydent Miasta Siedlce. Wydarzenie było współfinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Realizujemy zadania publiczne ...
Rozpoczęliśmy realizację dwóch zadań publicznych dofinansowywanych ze środków Gminy-Miasta Rzeszowa. Jedno to „Poprawa aktywności i jakości życia osób z chorobą Alzheimera przy wykorzystaniu rehabilitacji oraz nowych form wzajemnej pomocy rodzin i opiekunów przy wsparciu wolontariuszy”. W jego ramach odbył się już wspólny wyjazd terapeutyczno-rehabilitacyjny chorych i opiekunów do Kolbuszowej w dniach 26-28 kwietnia. Z chorymi prowadzone były zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Opiekunowie wymieniali się - w ramach grup wsparcia - doświadczeniami i sposobami rozwiązywania trapiących ich problemów związanych z opieką nad chorymi, własnym odpoczynkiem i opieką wytchnieniową. Po południu wszyscy wzięli udział ww wspólnym spacerze zwiedzając odrestaurowaną, zabytkową Synagogę oraz Muzeum - Skansen. Następne działania są realizowane na bieżąco.
W ramach drugiego zadania pn. "Wyścig z czasem” - jak minimalizować zagrożenia, czyli profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych w szczególności otępiennych i w chorobie Alzheimera" planowane jest m.in. przeprowadzenie badań przesiewowych dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 60+, którzy zaczynają mieć problemy z zaburzeniami pamięci. Badania te będą realizowane 12 czerwca b.r. w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hoffmanowej 11 o godz. 15. Osoby, które zauważają takie problemy u siebie lub u swoich bliskich winny wcześniej wypełnić test, który pozwoli na ocenę konieczności wykonania badań przesiewowych oraz zarejestrować się telefonicznie pod numerem tel. 511 468 270 do dnia 10 czerwca 2019 r. Formularz testu dostępny jest również w siedzibie Stowarzyszenia oraz podczas spotkań z mieszkańami Rzeszowa.
To już 20 lat
20 lat temu zarejestrowane zostało Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Powstało na bazie grupy wsparcia przy ówczesnej poradni gerontologicznej. Przez ten czas udało nam się wspomóc wielu opiekunów w ich opiece, pomóc rozwiązać wiele ich problemów, a jednocześnie zdobyć doświadczenia, którymi możemy dzielić się z innymi. Jesteśmy współzłożycielami Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich. W ubiegłym roku Porozumienie zostało zastąpione przez Alzheimer Polska, którego też jesteśmy współzałożycielami. Dwadzieścia lat to jednak trochę historii, naszych działań, które pomogły bardzo wielu opiekunom i chorym.
15 marca br odbyło się jubileuszowe XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Było okazją do podsumowania naszych dotychczaasowych działań. Było również zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. W związku z tym ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności za rok 2018. Obydwa sprawozdania zostały zaakceptowane przez zebranych członków i udzielono absolutorium Zarządowi.
Odbyły się również wybory w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W ich wyniku nastąpiły niewielkie zmiany w składzie obydwu organów - na funkcję sekretarza Zarządu wybrana została kol. Beata Goniszewska, a nową członkinią Komisji Rewizyjnej została kol. Agnieszka Sowa-Koziej. Aktualny skłąd Zarządu i Komisji Rewizyjnej można znaleźć tutaj.
Nowo wybranym organom Stowarzyszenia życzymy wytrwałości i sukcesów w dalszych działaniach.
Pracowity początek roku
Nowy rok rozpoczął się pracowicie dla Stowarzyszenia. Przygotowaliśmy dwie oferty na realizację zadań publicznych dotowanych przez Samorząd Miasta Rzeszowa.
Pierwsza pn „Poprawa aktywności i jakości życia osób z chorobą Alzheimera przy wykorzystaniu rehabilitacji oraz nowych form wzajemnej pomocy rodzin i opiekunów przy wsparciu wolontariuszy” złożona została do MOPS w Rzesowie i dotyczy wzmocnienia opiekuna, poprzez współpracę z wolontariatem, ułatwia i usprawnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Współpraca ta wychodzi naprzeciw potrzebie uwalniania czasu opiekuna osoby niesamodzielnej, aby jak najdłużej mógł sprawnie wspierać i rehabilitować chorego, komunikować się z nim w sposób dostosowany do stadium choroby, pozostając jednocześnie w pełni zdrowym i przydatnym choremu.
Chcemy wskazać rozmaite możliwości rozwiązania trudnych sytuacji w relacjach opiekun-osoba zależna oraz wyjaśnić i pomóc zrozumieć zachowania chorego, wesprzeć opiekuna radą i ułatwić codzienne funkcjonowanie z podopiecznym.
Działania określone w zadaniu wzajemnie się przenikają i dotyczą zarówno integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych stanowiąc formę zabezpieczenia społecznego, jak i szeroko rozumianą integrację i aktywizację społeczną ich opiekunów, w tym co jest niemniej istotne – procesu integracji międzypokoleniowej (wolontariat – seniorzy i studenci).
Druga pn "Wyścig z czasem” - jak minimalizować zagrożenia, czyli profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych w szczególności otępiennych i w chorobie Alzheimera" złożona została do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Oferta ma na celu realizację zadania, którym  jest podniesienie, wśród mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+, świadomości na temat czynników determinujących zapadanie na choroby cywilizacyjne, w tym choroby otępienne stanowiące pochodną wymienionych w zadaniu publicznym przykładowych chorób cywilizacyjnych, poprzez realizację programu profilaktyki w okresie IV – XI 2019 roku. Oferta zawiera w sobie działania rekrutacyjne, edukacyjne, konsultacyjno-doradcze, badania przesiewowe i grupy wsparcia dla zidentyfikowanych, w toku badań przesiewowych, opiekunów osób zależnych/niesamodzielnych.


W każdy poniedziałek zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia, gdzie w godz. 15.00 do 16.00 dyżur pełnią członkowie Stowarzyszenia służąc radą i pomocą osobom dotkniętym problelmem choroby Alzheimera. Zapraszamy również na Grupę Wsparcia w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15.00 w naszej siedzibie. Sprawdź najbliższy termin u góry strony.
Wróć do spisu treści