Aktualności z życia Stowarzyszenia - Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Przejdź do treści

Aktualności z życia Stowarzyszenia


Zapraszamy na grupę wsparcia. Najbliższa odbędzie się wyjątkowo -
z uwagi na Święta Wielkanocne - w drugi piątek miesiąca, czyli
12 kwietnia o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia.


Pracowity początek roku
Nowy rok rozpoczął się pracowicie dla Stowarzyszenia. Przygotowaliśmy dwie oferty na realizację zadań publicznych dotowanych przez Samorząd Miasta Rzeszowa.
Pierwsza pn „Poprawa aktywności i jakości życia osób z chorobą Alzheimera przy wykorzystaniu rehabilitacji oraz nowych form wzajemnej pomocy rodzin i opiekunów przy wsparciu wolontariuszy” złożona została do MOPS w Rzesowie i dotyczy wzmocnienia opiekuna, poprzez współpracę z wolontariatem, ułatwia i usprawnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Współpraca ta wychodzi naprzeciw potrzebie uwalniania czasu opiekuna osoby niesamodzielnej, aby jak najdłużej mógł sprawnie wspierać i rehabilitować chorego, komunikować się z nim w sposób dostosowany do stadium choroby, pozostając jednocześnie w pełni zdrowym i przydatnym choremu.   
 
Chcemy wskazać rozmaite możliwości rozwiązania trudnych sytuacji w relacjach opiekun-osoba zależna oraz wyjaśnić i pomóc zrozumieć zachowania chorego, wesprzeć opiekuna radą i ułatwić codzienne funkcjonowanie z podopiecznym.
 
Działania określone w zadaniu wzajemnie się przenikają i dotyczą zarówno integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych stanowiąc formę zabezpieczenia społecznego, jak i szeroko rozumianą integrację i aktywizację społeczną ich opiekunów, w tym co jest niemniej istotne – procesu integracji międzypokoleniowej (wolontariat – seniorzy i studenci).
Druga pn "Wyścig z czasem” - jak minimalizować zagrożenia, czyli profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych w szczególności otępiennych i w chorobie Alzheimera" złożona została do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Oferta ma na celu realizację zadania, którym  jest podniesienie, wśród mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+, świadomości na temat czynników determinujących zapadanie na choroby cywilizacyjne, w tym choroby otępienne stanowiące pochodną wymienionych w zadaniu publicznym przykładowych chorób cywilizacyjnych, poprzez realizację programu profilaktyki w okresie IV – XI 2019 roku. Oferta zawiera w sobie działania rekrutacyjne, edukacyjne, konsultacyjno-doradcze, badania przesiewowe i grupy wsparcia dla zidentyfikowanych, w toku badań przesiewowych, opiekunów osób zależnych/niesamodzielnych.
To już 20 lat
20 lat temu zarejestrowane zostało Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Powstało na bazie grupy wsparcia przy ówczesnej poradni gerontologicznej. Przez ten czas udało nam się wspomóc wielu opiekunów w ich opiece, pomóc rozwiązać wiele ich problemów, a jednocześnie zdobyć doświadczenia, którymi możemy dzielić się z innymi. Jesteśmy współzłożycielami Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich. W ubiegłym roku Porozumienie zostało zastąpione przez Alzheimer Polska, którego też jesteśmy współzałożycielami. Dwadzieścia lat to jednak trochę historii, naszych działań, które pomogły bardzo wielu opiekunom i chorym.
15 marca br odbyło się jubileuszowe XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Było okazją do podsumowania naszych dotychczaasowych działań. Było również zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. W związku z tym ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności za rok 2018. Obydwa sprawozdania zostały zaakceptowane przez zebranych członków i udzielono absolutorium Zarządowi.
Odbyły się również wybory w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W ich wyniku nastąpiły niewielkie zmiany w składzie obydwu organów - na funkcję sekretarza Zarządu wybrana została kol. Beata Goniszewska, a nową członkinią Komisji Rewizyjnej została kol. Agnieszka Sowa-Koziej. Aktualny skłąd Zarządu i Komisji Rewizyjnej można znaleźć tutaj.
Nowo wybranym organom Stowarzyszenia życzymy wytrwałości i sukcesów w dalszych działaniach.
Z ostatniej chwili ...
Obydwie ofery złożone przez nas do MOPS i Wydziału Zdrowia UM uzyskały akceptację komisji oceniających, w związku z czym przewidziano dofinansowanie tychże ofert. Nastał więc teraz czas ich realizacji.


W każdy poniedziałek zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia, gdzie w godz. 15.00 do 16.00 dyżur pełnią członkowie Stowarzyszenia służąc radą i pomocą osobom dotkniętym problelmem choroby Alzheimera. Zapraszamy również na Grupę Wsparcia w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15.00 w naszej siedzibie. Sprawdź najbliższy termin u góry strony.
Wróć do spisu treści