Materiały archiwalne - Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Przejdź do treści

Menu główne:

Materiały archiwalne

Rok 2013
W dniu 15 lutego 2013 roku odbyło się XIV Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Było to zebranie sprawozdawcze, na którym przyjęto sprawozdanie merytoryczne jak i finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2012 roku. Członkowie zgromadzeni na Walnym Zebraniu udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Od 15 kwietnia 2013 r rozpoczęliśmy realizację projektu pt. "Rola rehabilitacji chorych, integracji opiekunów oraz wsparcia wolontariatu w dążeniu do poprawy jakości życia osób dotkniętych chorobą Alzheimera". Celem projektu jest m.in. podniesienie poziomu wrażliwości społeczeństwa poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej, podniesienie poziomu wiedzy n.t. rehabilitacji, terapii i pielęgnacji chorych poprzez cykle wykładów, poradnictwo i grupy wsparcia. Realizacja projektu jest dofinansowana ze środków Gminy Miasta Rzeszowa. Projekt będzie realizowany do grudnia 2013 roku.

W dniach 6-8 września br, nasze dwie koleżanki Jadwiga Krudysz-Starzec oraz Beata Goniszewska wzięły udział w XV Zjeździe Organizacji Alzheimerowskich w Poznaniu. Zjazd w całości poświęcony był ruchowi alzhemerowskiemu w Polsce. Przyjęto zmiany w treści zawartego w 1999 roku Ogólnnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich dostosowując go do warunków dnia dzisiejszego. Omawiano też problematykę rodzącego się wyjątkowo powoli Polskiego Planu Alzheimerowskiego, którego założenia organizacje alzheimerowskie w Polsce opracowały już w 2011 roku.

21 września to Światowy Dzień Choroby Alzheimera. W tym roku obchodzony pod hasłem "Choroba Alzheimera - uczmy się pomagać". Siedleckie Stowarzysznie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zorganizowało Siedlecki Piknik Alzheimerowski, w którym jako przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich wziął udział kol. Zygmunt Wierzyński. Było to wspólne spotkanie chorych, opiekunów, sympatyków Stowarzyszenia i wszystkich ludzi dobrej woli wspierajacych ruch alzheimerowski.

W dniach 6-8 października br nasi podopieczni i opiekunowie wzięli udział w jesiennym weekendzie terapeutyczno-rehabilitacyjnym w Woli Sękowej. Chorzy uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych pod okiem terapeutek, a opiekunowie w zajęciach grupy wsparcia pod kierunkiem Pani dr Jadwigi Krudysz-Starzec. Odbywaliśmy rownież wspólne spacery po parku i okolicy przy pięknej, słonecznej pogodzie.

Rok 2014
W dniu 21 marca odbyło się XV Walne Zebranie członków Stowarzyszenia połączone ze spotkaniem noworocznym członków naszej organizacji.

W maju i wrześniu 2014 roku odbyły się weekendowe wyjazdy dla chorych i opiekunów, tradycyjnie w Woli Sękowej. Chorzy mieli zajęcia prowadzone przez terapeutkę zajęciową, pielęgniarkę oraz kinezyterapeutów, zaś opiekunowie spotkania w ramach grupy wsparcia. W zajęciach wspomagali nas wolontariusze (zwykle studenci), dla których praca z chorymi i opiekunami to równocześnie źródło wiedzy i doświadczenia oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności.

W dniach 1 sierpnia do 31 października 2014r. roku realizowaliśmy zadanie publiczne dotowane przez Urząd Miasta Rzeszowa "Znaczenie wolontariatu w opiece i rehabilitacji osób dotkniętych chorobą Alzheimera". Terminowo złożony wniosek o  dofinansowanie został odrzucony przez komisję kwalifikacyjną jako niemieszczący się w zakresie dotowanej pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu”. Dotacja została przyznana dopiero po wizycie interwencyjnej Skarbnika i Przewodniczącego Zarządu u Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca. Wrześniowy wyjazd do Woli Sękowej został zrealizowany właśnie w ramach tego zadania publicznego.

Przedstawiciele naszej organizacji uczestniczyli w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Organizacji Alzheimerowskich w Bydgoszczy w dniach 6 - 8  czerwca 2014r. Na Zjeździe tym zrodził się pomysł opracowania ankiety oszacowania kosztów choroby Alzheimera ponoszonych przez opiekunów oraz ankieta badająca poziom wiedzy o chorobie Alzheimera w naszym społeczeństwie. Ankieta dotycząca kosztów opieki została opracowana przez nasze Stowarzyszenie przy udziale innych organizacji. Czynnie uczestniczyliśmy również w tworzeniu ankiety dotyczącej badania poziomu wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej choroby Alzheimera. Obie ankiety mają być realizowane przez wszystkie organizacje Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich.

W październiku 2014 na uczestniczyliśmy w Forum rozpoczynającym realizację  projektu „Rozbudowa, przebudowa  Pawilonu Nr 10  ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą”. W jego ramach Z. Wierzyński wygłosił prelekcję pt. „Problemy opiekunów osób  starszych i niepełnosprawnych”.

W ramach upowszechniania wiedzy o chorobie Alzheimera, możliwościach profilaktyki i informacji o Stowarzyszeniu występowaliśmy z prelekcją:
• na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (B. Stafej, J. Krudysz-Starzec),
• kilkakrotnie występowaliśmy w Polskim Radio Rzeszów w audycjach z cyklu Podkarpackie pozarządowe (Z. Wierzyński).

Rok 2015
18 marca zmarła nasza koleżanka Alicja Sadowska. Wieloletnia Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Warszawie, członek Zarządu Alzheimer Europe. Inicjatorka wielu działań ruchu alzheimerowskiego w Polsce. Współtwórca i Członek Polskiej Koalicji Alzheimerowskiej.

Cześć Jej Pamięci
W dniu 21 marca odbyło się XVI Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia, na którym wybrano nowe władze. Zebranie to połączone było ze spotkaniem noworocznym członków naszej organizacji.

W czerwcu zorganizowaliśmy, jak co roku, wyjazd rehabilitacyjno-terapeytyczny do Woli Sękowej. Na nasze zaproszenie uczestniczyła w nim również koleżanka Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Warszawie. Wspierała nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Wspominaliśmy też zmarłą w marcu Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia – Alicję Sadowską.

15-go maja rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywny wolontariat jako jedna z metod tworzenia nowych rozwiązań ograniczających społeczne skutki choroby Alzheimera”. Projekt ten był współfinansowany przez Urząd Miasta Rzeszowa.

Dzięki zaproszeniu wystosowanemu przez Panią Dyrektor Elżbietę Burzyńską z SP ZZOZ „Sanatorium Górno” przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia uczestniczył w sierpniu 2015r w wyjeździe studyjnym do ośrodka alzheimerowskiego w Bergen w Norwegii. Wyjazd ten zorganizowany został w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków własnych Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Był platformą wymiany doświadczeń, poznawania metod opieki nad chorymi oraz nawiązania kontaktów pomiędzy organizacjami. Jednocześnie uzmysłowił jak wiele pozostaje do zrobienia w Polsce w opiece nad osobami dotkniętymi problemem choroby Alzheimera, zwłaszcza w sferze finansowej.

Również w ramach tego projektu uczestniczyliśmy w zorganizowanym na Uniwersytecie Rzeszowskim Forum z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera.

Sekretarz Zarządu kol. Jadwiga Krudysz-Starzec, jako przedstawiciel jednej z 4-ch organizacji w Polsce brała udział w zjeździe organizacji socjalnych we Frankfurcie n/Menem, gdzie była możliwość zapoznania się z systemem i organizacją opieki nad chorymi oraz wsparciem opiekunów na terenie Niemiec.

We wrześniu odbyły się wstępne rozmowy z władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczące współpracy na polu dydaktycznym – szerzenia wiedzy dotyczącej pracy z chorymi i opieki nad nimi.

W dniach 11-13 września 2015 r. przedstawiciele naszej organizacji wzięli udział w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Organizacji Alzheimerowskich w Czernichowie k/Żywca. Podjęto tam m.in. decyzję o zakończeniu prac ankietowych do końca marca 2016 oraz o opracowaniu ich przez nasze Stowarzyszenie.

W październiku byliśmy ponownie w Woli Sękowej. Na wyjeździe gościliśmy tym razem koleżanki z Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, które szukały w naszych działaniach inspiracji do swej pracy w ramach Domu Dziennego Pobytu. Udział osób z innych organizacji pozwala członkom naszego Stowarzyszenia na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów, wzbogacenie w nowe pomysły w trudnym wyzwaniu jakim jest opieka nad chorym. Wspólnie spędzone chwile było również momentem oderwania od codzienności i szansą na odpoczynek. Odwiedził nas również z mikrofonem redaktor z Polskiego Radia Rzeszów Pan Wojciech Wójcik. Owocem tej wizyty był reportaż, który ukazał się na antenie radiowej. Można go wysłuchać tutaj.

Listopad to czas zakończenia projektu „Aktywny wolontariat jako jedna z metod tworzenia nowych rozwiązań ograniczających społeczne skutki choroby Alzheimera”. W ramach tego zadania m. in. zorganizowany został czerwcowy wyjazd do Woli Sękowej, zakupiono materiały do terapii zajęciowej, przeprowadzono prelekcje, finansowano działanie strony internetowej. W zajęciach wspomagali nas wolontariusze (zazwyczaj studenci), dla których praca z chorymi i opiekunami to równocześnie źródło wiedzy i doświadczenia oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Jedna z naszych wolontariuszek obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską dotyczącą jakości życia opiekunów osób z Chorobą Alzheimera.

W ramach upowszechniania wiedzy o chorobie Alzheimera, możliwościach profilaktyki i informacji o Stowarzyszeniu występowaliśmy z prelekcją:
• w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Żołynii (J. Krudysz-Starzec),
• na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (B. Stafej, J. Krudysz-Starzec),
• na spotkaniu klubu emerytów w Kolbuszowej (J. Krudysz-Starzec),
• kilkakrotnie występowaliśmy w Polskim Radio Rzeszów w audycjach z cyklu Podkarpackie pozarządowe (Z. Wierzyński).

Rok 2016
18 marca obyło się  XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Przedstawiono na nim sprazwozdania Zarządu - merytoryczne i finansowe. Po dyskusji przyjęto je i udzielono absolutorium Zarządowi.

21-24 kwietnia odbyła się 31. Międzynarodowa Konferencja Alzheimer's Disease International (ADI) w Budapeszcie pod hasłem "Globalne perspektywy - lokalne rozwiązania". Z ramienia Stowarzyszenia uczestniczyli w niej kol. Jadwiga Krudysz-Starzec, kol. Barbara Stafiej i kol. Zygmunt Wierzyński. Mieliśmy okazję poznać metody i systemy organizacji opieki nad chorymi na chorobę Alzheimera na świecie. Kilka zdjęć z konferencji można oglądnąć tutaj.

Od 15 maja 2016 r do  15 grudnia 2016 r. realizowaliśmy projekt pt. „Poprawa jakości życia osób dotkniętych chorobą Alzheimera dzięki odpowiedniej rehabilitacji chorych, integracji opiekunów oraz wsparciu wolontariatu”.
Celem projeku były:
- działania poprawiające jakość  życia chorych i ich opiekunów ze względu na ich funkcjonowanie w otoczeniu społecznym (brak  rozwiązań systemowych, brak świadomości społecznej, mała wrażliwość) oraz trudną sytuację ekonomiczną (problemy na rynku pracy w czasie choroby i opieki nad niepełnosprawnym, wysokie koszty leczenia i opieki nad chorym dotkniętym  Chorobą Alzheimera),
- podniesienie skuteczności działań na rzecz osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- podniesienie poziomu wrażliwości społeczeństwa poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do rodzin chorych, instytucji odpowiedzialnych za tworzenie warunków ułatwiających osiąganie wyższego standardu życia dla chorych i ich najbliższych, w tym studentów kierunków medycznych oraz szerokich rzesz społeczeństwa, wśród którego propagowana była wiedza o chorobie.

W dniach 20.05-22.05 oraz 30.09 - 02.10 br  nasi podopieczni i opiekunowie wzięli udział w weekendowych wyjazdach terapeutyczno-rehabilitacyjnym do Woli Sękowej. Chorzy uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych pod okiem terapeutek i wolontariuszy, a opiekunowie w zajęciach grupy wsparcia pod kierunkiem Pani dr Jadwigi Krudysz-Starzec. Odbywaliśmy również wspólne spacery po parku i okolicy przy pięknej, słonecznej pogodzie.

W kwietniu i maju Sowarzyszenie poddane zostało kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Rzeszowie. Kontrola dotyczyła lat 2014 i 2015, a jej tematem była "Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin". Kontrolowana była prawidłowość i zgodność z prawem działań naszego Stowarzyszenia oraz prawidłowość wydatkowania pieniędzy. Żadnych uchybień nie stwierdzono i Stowarzyszenie uzyskało ocenę pozytywną.

W dniach 17-19 czerwca 2016 r w Krapkowicach odbył się XVIII Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji  Alzheimerowskich. Z naszego Stowarzyszenia udział wzięli kol.: Jadwiga Krudysz-Starzec i Urszula Mierzwa oraz  kol. Zygmunt Wierzyński. Uczestniczyli  w wykładach i warsztatach przygotowanych przez Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych w Tym Osób i Rodzin z Chorobą Alzheimera. Nasze Stowarzyszenie przedstawiło opracowane przez nas wyniki ogólnopolskich badań ankietowych dotyczących kosztów choroby Alzheimera ponoszonych przez chorych i opiekunów, oraz badań dotyczących świadomości społecznej na temat tej choroby.

Miesiąc wrzesień Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera. W ramach tych działań 21 września w Sanatorium Górno zostało zorganizowane - współfinansowane z funduszy norweskich - seminarium poświęcone chorobie Alzheimera i metodom opieki nad chorymi. Uczestniczyliśmy w tym wydzrzeniu bardzo aktywnie. Kol. Jadwiga Krudysz-Stzrec wystąpiła z prezentacją pt. "Remember Me" o historii ruchu alzhemerowskiego na świecie, a kol. Zygmunt Wierzyński przedstawił prezentację pt. "Geneza i rola organizacji alzheimerowskich w Polsce". Szczegóły i fotorelację można oglądnąć tutaj.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego