Aktualności z życia Stowarzyszenia - Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Przejdź do treści

Aktualności z życia Stowarzyszenia


ZAPRASZAMY
na spotkania grup wsparcia naszego Stowarzyszenia, które odbywają się w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Seniora 2
(pok. nr 10 na parterze budynku mieszkalnego).

Najbliższe spotkanie odbędzie się 15 grudnia o godz. 15

Telefoniczne wsparcie można uzyskać pod numerami telefonów:
511 468 270 oraz 511 468 274


UWAGA!!
Z dniem 1 marca 2023 ulega zmianie adres e-mail Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Obecny adres to:
alzheimer.rz@gmail.com
Zaginięcia wśród osób z zespołem otępiennym - jak zapewnić bezpieczeństwo podopiecznym

Wiedza - Wsparcie - Współdziałanie, pod takim hasłem odbyła się w dniu 13 września br doroczna konferencja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich poświęcona zaginięciom wśród osób z zepołem otępiennym.
Konferencja została zorganizowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Alzheimer Polska, Fundację ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.
Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy o zaginięciach osób zaginionych z zespołem otępiennym oraz sposobach ich zapobieganiu.
W konferencji udział wzięli:
prof. dr n. med. Tadeusz Parnowski, który przedstawił powody, dla których osoby z otępieniem mogą się zagubić czyli "Od diagnozy do zaginięcia";
mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda, Radczyni Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji opowiedziała o „Skali zjawiska zaginięć wśród osób starszych w tym żyjących z otępieniem na podstawie danych policyjnych”;
asp. Piotr Luczek, specjalista Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zwrócił uwagę na "Ważne informacje ułatwiające poszukiwania";
Izabela Cymer, psychoterapeutka, gerontolożka ze Stowarzyszenie Syntonia przedstawiła sposoby komunikacji z osobami z zaburzeniami orientacji w wykładzie „Zachowania chorego – jak komunikować się z osobą z zaburzeniami pamięci, orientacji”;
wykład mł. insp. Doroty Pater; Radczyni Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji pt. „Sygnały alarmowe, jak rozpoznać osobę zagubioną” poprzedził film wyprodukowany przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie „Pomóż mi znaleźć drogę do domu”;
Agata Nowacka, psycholożka, koordynatorka linii wsparcia Fundacji Itaka omówiła przedstawiła swoją prezentację „Profilaktyka zaginięć”.
Realizowaną w Siedlcach kampanię edukacyjno-informacyjną przeciwko zaginięciom „Nie zgub mnie” przedstawiła nasza koleżanka - Maria Leszczyńska, prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
To była już siódma konferencja realizowana przez Alzheimer Polska i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poświęcona chorym na chorobę Alzheimera i ich opiekunom.
Konferencja była tłumaczona na język migowy oraz transmitowana on-line do 76 miejsc w Polsce.
Strzępy
reżyseria - Beata Dianowicz
Jest to pełnometrażowy film fabularny opowiadający o losach rodziny zmagającej się z problemami wynikającymi z choroby Alzheimera u jednego z jej członków. Choroba szybko postępuje, bliscy robią wiele, by mu pomóc, ale z czasem pojawiające się coraz większe problemy wystawiają na próbę relacje pomiędzy członkami rodziny. Jak bardzo choroba Alzheimera zmieni życie rodziny? Czy podrze je na strzępy?
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia miał przyjemność uczestniczyć w warszawskiej uroczystej premierze filmu. Alzheimer Polska udzieliło filmowi patronatu medialnego. Link do zwiastuna filmu: https://youtu.be/8qsYKLrJqc8
Zapraszamy do obejrzenia filmu w kinach od 22 września.
Wrzesień
Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera
World Alzheimer’s Month 2023
NIGDY ZA WCZEŚNIE, NIGDY ZA PÓŹNO
Never too early, never too late
Hasło tegorocznego Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw na kluczowe czynniki ryzyka otępienia, możliwości jego zmniejszenia, oraz znaczenia odsunięcia w czasie objawów otępienia (demencji).
Światowa Organizacja Alzheimerowska (Alzheimer’s Disease International-ADI) apeluje do wszystkich ludzi, od pojedynczych obywateli do wielkich organizacji, w tym stowarzyszeń alzheimerowskich na całym świecie, o włączenie się do kampanii edukacyjnej we wrześniu, który obchodzimy jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera.
Z Raportu na temat choroby Alzheimera z 2019 roku (World Alzheimer Report) wynika, że nadal wiele osób błędnie uważa, że otępienie ( demencja) jest skutkiem normalnego procesu starzenia się.  Już sam ten fakt  pokazuje, jak ważne są kampanie, takie jak Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera, dla podnoszenia świadomości społecznej, zmiany postrzegania i postaw wobec problemów i potrzeb osób żyjących z otępieniem oraz konieczności poszerzania wiedzy społeczeństw o chorobie Alzheimera i innych formach otępienia (demencji).
Ze względu na liczbę osób żyjących z otępieniem, która prawdopodobnie potroi się do 2050 r., jest  niezwykle ważne, aby umieć identyfikować i rozumieć czynniki ryzyka związane z pojawieniem się objawów otępienia i następnie podejmować działania, które zmniejszają to ryzyko. Dotyczy to również osób, u których zdiagnozowano otępienie, ponieważ i dla nich istnieją strategie zmniejszające ryzyko pojawiania się kolejnych objawów. Stąd właśnie temat tegorocznej kampanii: Nigdy za wcześnie, nigdy za późno.
Obecnie coraz większa jest w społeczeństwach świadomość faktu, że choroba Alzheimera i inne rodzaje otępienia mogą rozwijać się wiele lat wcześniej, zanim wystąpią objawy, utrudniające nam  sprawne funkcjonowanie. Rośnie też świadomość i przekonanie, że ogromny wpływ na to, czy nasz mózg będzie mógł przez całe życie sprawnie działać, mają  nasze codzienne decyzje i zwyczaje związane ze stylem życia.
Jest wiele czynników związanych z rozwojem otępienia. Niektóre są czynnikami ryzyka, a inne mogą nas chronić, przeciwdziałać pojawieniu się otępienia.
Największym czynnikiem ryzyka jest wiek, ale należy pamiętać, że demencja (otępienie) nie jest normalne dla starzenia się.  Wiemy też , że istnieje ponad 20 genów, które maja wpływ na ryzyko rozwoju otępienia. Gen APOE był rozpoznany jako pierwszy gen zwiększający ryzyko choroby Alzheimera i nadal jest on uznawany za najsilniejszy czynnik. Istnieją także geny, które maja bezpośredni wpływ na otępienie, ale są rzadkie. Szacuje się, że mają wpływ na mniej niż 1%  przypadków otępienia, prowadząc do otępienia o wczesnym początku, kiedy objawy demencji pojawiają się przed 60 rokiem życia.
Choroba Alzheimera częściej dotyczy kobiet, co tłumaczone jest długością ich życia, większą niż u mężczyzn, choć nadal powody nie są do końca wyjaśnione.
Nie potrafimy zmienić naszych genów, ani zatrzymać starzenia się, ale możemy próbować zmniejszyć ryzyko rozwoju otępienia przez wprowadzania zmian na poziomie indywidulnym,  w naszym stylu życia albo zmian szerszych, w całym społeczeństwie.  Są już dowody naukowe na istnienie 12 potencjalnie modyfikowalnych czynników ryzyka. Dzięki nim moglibyśmy przeciwdziałać lub opóźnić  pojawienie się otępienia w co najmniej  40% przypadków.
Wiele czynników ryzyka rozwoju otępienia ma związek z innymi chorobami niezakaźnymi, takimi jak choroby serca, choroby nowotworowe, cukrzyca i przewlekła choroba układu oddechowego.
Bycie aktywnym fizycznie i społecznie oraz odpowiednie odżywianie się mają wpływ na lepsze zdrowie mózgu i mogą zmniejszyć ryzyko otępienia. Dbanie o zdrowe serce, rzucenie palenia i nadmiernego spożywania alkoholu także wpływa na obniżenie ryzyka demencji.
Co zmniejsza ryzyko demencji(otępienia):
Aktywność fizyczna
Regularne ćwiczenia fizyczne to najlepszy sposób redukcji ryzyka, bo takie ćwiczenia są dobre dla serca, krążenia, wagi ciała i psychicznego samopoczucia. Osobom dorosłym  zaleca się 150 minut ćwiczeń  tygodniowo, takich jak spacer, gimnastyka, pływanie, aerobik. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć ćwiczyć, ruszać się, wychodzić regularnie na spacery.
Rzucenie palenia
Palenie znacznie zwiększa ryzyko rozwoju otępienia oraz innych chorób: cukrzycy, udaru, nowotworów. Nigdy nie jest za późno: porzucenie nałogu nawet w późnym wieku będzie miało ogromne znaczenie i może nas uchronić przed otępieniem.
Ograniczenie spożywania alkoholu
Ryzyko pojawienia się otępienia dotyczy osób, które piją ponad 21 jednostek alkoholu tygodniowo. Nadmierne picie alkoholu prowadzi do ryzyka wystąpienia ponad 200 innych chorób i przypadków obrażeń. Istnieje związek przyczynowy między spożywaniem alkoholu a szeregiem zaburzeń psychicznych , innych chorób jak i urazów.
Unikanie zanieczyszczenia powietrza
Istnieje coraz więcej dowodów naukowych na to, że zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Politycy powinni wdrażać działania, które wpłyną na jakość powietrza, szczególnie w rejonach, gdzie zanieczyszczenie jest największe.
Unikanie urazów głowy
Do urazów głowy najczęściej dochodzi w wypadkach samochodowych, motocyklowych lub rowerowych, ale także przy ćwiczeniach wojskowych i sportowych, np. boksie, piłce nożnej, hokeju. Spowodowane mogą być również przez upadki. Politycy powinni stosować i wdrażać odpowiednie środki, przepisy i regulacje, które ograniczą ryzyko urazów głowy.
Zwiększenie kontaktów społecznych
Kontakt z innymi ludźmi, spotkania i rozmowy zmniejszają ryzyko demencji, zwiększając rezerwę poznawczą i skłaniają do wpływających na lepsze samopoczucie zachowań. Nigdy nie jest za późno, aby dołączyć do klubu, grupy wsparcia, organizacji pozarządowej, albo odświeżyć kontakty ze znajomymi i przyjaciółmi.
Uczenie się przez całe życie
Niski stopień wykształcenia we wczesnym okresie życia ma wpływ na rezerwę poznawczą i jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka w pojawieniu się objawów demencji. Osoby dorosłe powinny uczyć się nadal, np. języków obcych, a politycy powinny wpierać edukację od przedszkola do późnej starości.
Ograniczenie wagi ciała
Otyłość jest również związana z ryzykiem demencji, szczególnie u osób w średnim wieku. Prowadzić może do innych chorób. Uniknąć lub ograniczyć otyłość można przez zmianę stylu życia, wybór odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych.
Leczenie nadciśnienia
Wysokie ciśnienie krwi u osoby w średnim wieku zwiększa ryzyko pojawienia się otępienia u takiej osoby, jak również innych problemów zdrowotnych. Jedynym znanym  i skutecznym sposobem  prewencji są leki przepisane przez lekarza.
Leczenie cukrzycy
Kolejnym czynnikiem ryzyka rozwoju demencji jest cukrzyca typu 2. Ogromnie ważna jest odpowiednia terapia, również ze względu na  inne przyczyny zdrowotne.
Leczenie depresji
Depresja ma związek z występowaniem otępienia i należy do objawów, które występują zanim można będzie zdiagnozować otępienie. Nie jest jeszcze pewne, w jakim stopniu demencja może być spowodowana depresją lub odwrotnie, ale obie mogą występować równocześnie. Ważne jest, aby leczyć depresję ponieważ wiąże się ona z  większą niesprawnością, chorobami fizycznymi i gorszymi wynikami dla osób z demencją.
Leczenie zaburzeń słuchu
Osoby niedosłyszące lub głuche mają znacznie większe ryzyko demencji.  Używanie aparatu słuchowego wydaje się zmniejszać to ryzyko. Utrata słuchu jest jednym z czynników ryzyka, który dotyka większość ludzi, więc udzielanie im odpowiedniej  pomocy, może mieć poważny wpływ na liczbę osób żyjących z otępieniem.
Szacuje się, że obecnie:
 • Na świecie co 3 sekundy pojawiają się objawy otępienia u kolejnej osoby;
 • Każdego roku opiekunowie nieformalni (rodzinni) poświęcają swoim bliskim żyjącym z otępieniem 133 miliardy godzin, co odpowiada wkładowi pracy 67 milionów pracowników zatrudnionych na cały etat;
 • 1 na 4 osoby uważa, że otępienie jest stanem nieodwracalnym;
 • Roczny globalny koszt związany z demencją przekracza 1,3 biliona dolarów amerykańskich i do 2030 roku ma się podwoić;
 • Kobiety mają znaczący udział w opiece nad osobami żyjącymi z demencją. Wśród podstawowych opiekunów prawie 2/3 najbliższych stanowią kobiety.
Każda osoba jest inna i dlatego otępienie (demencja) dotyka każdego człowieka  inaczej, a każdy doświadcza objawów w odmienny sposób.
Objawy otępienia  różnią w zależności od rodzaju otępienia, a najczęściej jest to choroba Alzheimera.
ADI podaje 10 najbardziej typowych sygnałów , które mogą wskazywać na objawy otępienia:
 1. Zaburzenia pamięci
 2. Trudności w wykonywaniu znanych wcześniej zadań
 3. Problemy z wypowiadaniem się, znalezieniem odpowiednich słów
 4. Dezorientacja w czasie i przestrzeni
 5. Słaby i obniżony osąd
 6. Ciągłe poszukiwanie przedmiotów
 7. Odkładanie rzeczy w niewłaściwe miejsca
 8. Zmiany nastroju i zachowaniu
 9. Problemy ze zrozumieniem informacji wizualnej i przestrzennej
 10. Wycofywanie się z życia zawodowego i aktywności społecznej
Jeśli takie sygnały są nowe, nietypowe dla tej osoby, mogą oznaczać objawy demencji. Otępienie nie jest elementem normalnego starzenia się. Jeżeli problemy opisane powyżej wpływają na codzienne życie, należy zwrócić się do lekarza albo szukać więcej informacji w stowarzyszeniu alzheimerowskim.
Adresy polskich organizacji należących do Alzheimer Polska dostępne są:
https://www.alzheimer-polska.pl/organizacje/
opracowanie: Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska
Porozmawiajmy – jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych

Choroba otępienna o wczesnym początku była głównym tematem konferencji, która odbyła się 17 września 2021 roku w Biurze RPO. Została zorganizowane wspólnie przez Alzheimer Polska, RPO i Fundację Stabilo. Było to kolejne ze spotkań poświęconych chorobie Alzheimera, które jest organizowane jak co roku, w Biurze RPO.
Choroba Alzheimera i inne rodzaje demencji kojarzą się z podeszłym wiekiem. Zdarza się jednak, że choroba Alzheimera występuje przed 65. rokiem życia - już u 20-, 30-, 40-latków. Jest trudna do zdiagnozowania, bo mało kto podejrzewa chorobę otępienną w tym wieku.
„Obecnie w Polsce żyje ok. 300 tysięcy ludzi z chorobą Alzheimera, a zgodnie z prognozami w ciągu najbliższych 30 lat ta liczba może się potroić. To jednak o czym prawie wcale się nie mówi, to choroba Alzheimera u ludzi młodych” – mówił rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek otwierając konferencję.
Prof. Maria Barcikowska, lekarz specjalista neurolog i neuropatolog, mówiła o problemach związanych z diagnozowaniem i leczeniem ludzi młodych i w średnim wieku. Zwróciła również uwagę na alarmujące analizy wskazujące, że liczba rozpoznawanych przypadków otępienia o wczesnym początku systematycznie rośnie, a przebieg choroby Alzheimera o wczesnym początku jest bardziej dramatyczny niż u chorych o późnym początku zachorowania.
Sytuację osób młodych z chorobą otępienną na świecie zaprezentował prof. Tomasz Gabryelewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Wskazał na wyniki badań pokazujących skalę zjawiska, podkreślił ogromne znaczenie wczesnego rozpoznania choroby, które umożliwia m.in. zmianę stanowiska w pracy, zapoznanie się z możliwościami wsparcia czy uporządkowanie dokumentów finansowych.
Dr Edyta Ekwińska, wiceprezes Alzheimer Polska, przedstawiła problemy młodych osób z rozpoznaniem otępienia w polskich realiach. Podkreśliła, że choroba wiąże się z ogromnym poświęceniem rodzin, których życie zmienia się nieodwracalnie.
O problemach osób chorych związanych z zatrudnieniem i prawem do świadczeń z zabezpieczenia społecznego mówiła pani Dorota Siwiec z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w BRPO. Natomiast kwestię problemów prawnych związanych z chorobą otępienną oraz alternatyw do instytucji ubezwłasnowolnienia przedstawiła pani Barbara Imiołczyk, dyrektor Centrum Projektów Społecznych w BRPO.
Obszerne sprawozdanie z konferencji można znaleźć pod adresem:
Wrzesień Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera

W tym roku obchodzony jest pod hasłem "Demencja. Wiedzieć i rozpoznać jak najwcześniej"
Jak co roku, wrzesień obchodzony jest jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. Tym razem, ADI zwraca uwagę na potrzebę jak najwcześniejszego rozpoznawania otepienia, aby chorzy i ich rodziny mogli odpowiednio przygotować się na kolejne lata życia z chorobą. Niestety, szacuje się, że na swiecie az 75% chorych nie ma postawionej diagnozy. Podobnie jest w naszym kraju. Uzyskanie diagnozy jest często poważnym wyzwaniem i niełatwym procesem dla chorych i ich bliskich. A dodatkowo, stygmatyzacja chorych oznacza, ze wiele osób obawia się diagnozy, unika kontaktu ze specjalistami, czeka z rozpoznaniem do późnego stadium choroby.
Obecnie na swiecie ponad 55 mln osób żyje z otępieniem, a do 2050 r. będzie takich osób aż 139 mln. Co roku rozpoznaje się 10 mln przypadków, co oznacza, że co 3 sekundy ktoś na świecie rozpoczyna długą i trudną drogę z chorobą. Badania ADI wskazuja, ze 80 % ludzi na świecie obawia się choroby, a 1 na 4 osoby sądzi, że nie da się uniknąć demencji. Szacuje się, że ponad połowa lekarzy (62%) błędnie uważa, że demencja jest częścią normalnego starzenia się. 1/3 opiekunów nie chce ujawniać diagnozy swego bliskiego, ukrywa ją i wstydzi się, że opiekuje się chorym. A ponad połowa opiekunów przyznaje, że ich zdrowie ucierpiało z powodu długotrwałej, wymagającej opieki.
Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera to okazja, aby głośno mówić o wyzwaniach, związanych z opieką medyczną i społeczną. Wiedza o chorobie, jej przyczynach i sposobach opieki to pierwszy krok do lepszego radzenia sobie i wspierania chorych oraz ich rodzinnych opiekunow. W naszym kraju ta wiedza jest nadal niewystarczająca, a brak kompleksowego systemu opieki nad tą szczególna grupą osób jest ogromnym wyzwaniem. Organizacje alzheimerowskie w Polsce, w tym Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, od wielu lat apelują o wprowadzenie w życie Polskiego Planu Alzheimerowskiego. Do takich rozwiązań nawołuje WHO, ADI i Alzheimer Europe.
VI Zjazd organizacji członkowskich Alzheimer Polska
W dniach 25 - 27 czerwca 2021 r. odbył się zajzd organizacji alzheimerowskich zrzeszonych w Alzheimer Polska. Spotkanie odbyo się w pieknym mieście Lublinie. Jego organizatorami był Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie oraz Alzheimer Polska. W trakcie tego spotkania odbyły się trzy ważne wydarzenia. Pierwszym było uroczyste spotkanie w Urzędzie Miasta Lublina z okazji 22-lecia LSA, na którym przedstawiono pracę i osiągnięcia Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego od czasu jego powstania. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością wicewojewoda lubelski, wiceprezydent miasta Lublina, prezesi wspópracujących z LSA stowarzyszeń oraz, oczywiście organizacje alzheimerowskie.
Drugą część zjazdu wypełniła konferencja naukowa pt. "Przyszłość chorych żyjących z demencją i ich rodzin". Podczas tej konferencji wysłuchaliśmy m.in. wykładu pani prof. dr hab. n. med. Katarzyny Gustaw – Rothenberg z Uniwersytetu  Yale’a w USA  na temat: „Nowoczesne leczenie w chorobie Alzheimera  i pokrewnych zaburzeniach otępiennych” oraz pani prof. Stanisławy Steuden z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pt. „Wieloletnia opieka nad pacjentem z demencją trudnym  wyzwaniem dla opiekuna”. Oba bardzo ciekawe i poruszające problemy osób stykających się z chorobą Alzheimera.
             Mieliśmy również przyjemność zwiedzić siedzibę Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego oraz Dom Dziennego Pobytu "Emfazja", w którym spotykają się podopieczni Stowarzyszenia.
Trzecim wydarzeniem podczas zjazdu było VI Walne Zebranie Alzheimer Polska, w trakcie którego przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2020, udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz postanowiono m.in. uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Podjęto też uchwałę o przystąpieniu Alzheimer Polska do AGE PLATFORM. W przypadku przyjęcia AP do tej organizacji Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera również stanie się jej członkiem, co umożliwi nam dostęp do zasobów finansowych, którymi dysponuje AGE PLATFORM.
Z ramienia Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w wydarzeniach tych uczestniczyli kol. Barbara Stafiej oraz kol. Zygmunt Wierzyński.
ALZHEIMER - ROZUMIEM - WSPIERAM
Alzheimer Polska wraz Rzecznikiem Praw uprzejmie zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”.
Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Przygotowaliśmy materiały: ulotkę i broszurę, które w prosty sposób opisują zagadnienie.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję wykorzystując załączone materiały i publikacje zamieszczone na stronie Alzheimer Polska https://www.alzheimer-polska.pl oraz RPO https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/choroba-alzheimera. Materiały zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące choroby, przedstawiają informacje dotyczące stawiania diagnozy, leczenia, opieki oraz kwestii prawnych. Wszystkie publikacje są udostępnione na otwartej licencji Creative Common i można je wykorzystywać w całości lub we fragmentach.

Dlaczego to robimy?
Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera. Prognozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób starszych, w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji. Zmiany zachowania osób z pierwszymi objawami otępienia często lekceważone, tłumaczone podeszłym wiekiem, pozostają bez diagnozy i leczenia. Choroba otępienna może trwać kilkanaście lat, a bliscy często nie potrafią pomóc. W społeczeństwie brakuje podstawowej wiedzy o objawach, postępowaniu choroby, miejscach, gdzie można otrzymać pomoc i potrzebne informacje.
Sprawa jest bardzo ważna dla wielu rodzin i osób samotnych. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszamy i zachęcamy do upowszechniania wiedzy o potrzebach osób żyjących z chorobą otępienną i ich opiekunów oraz bardzo gorąco prosimy o podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz tej, wciąż rosnącej grupy społecznej.
                                           
W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, Alzheimer Polska oraz Fundacji Stabilo mam przyjemność zaprosić na konferencję:

Jak epidemia wpłynęła na sytuację osób żyjących z chorobą Alzheimera, dobre praktyki i wnioski na przyszłość
3 września 2020 r. (czwartek) w godzinach 13.00 – 15.00.

Konferencja ta wpisuje się również w Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera, o którym więcej poniżej
Podczas spotkania 3 września zostaną poruszone aktualne kwestie wpływu pandemii na codzienne życie osób z chorobą otępienną i ich opiekunów, jakie skutki spowodowały ograniczenia kontaktów społecznych – izolacja osób chorujących i opiekunów. Wspólnie zastanowimy się jak udzielać wsparcia opiekunom przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podopiecznym. Pokazane zostaną przykłady jak można sobie radzić mimo pandemii. Będzie także o działalności organizacji alzheimerowskich w tym trudnym czasie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja odbędzie się w trybie on-line. Dotychczas wrześniowe konferencje charakteryzowały się tym, że w różnych miejscach Polski były organizowane spotkania lokalne połączone online z konferencją w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszano na nie lokalne władze, instytucje publiczne, liderów organizacji społecznych, opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera, osoby chorujące, terapeutów. Spotkania te były okazją do zauważenia problemów i potrzeb rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera oraz do rozmów na ten temat w kontekście lokalnym. (Nagrania z konferencji są dostępne na stronie rzecznika praw obywatelskich w zakładce choroba Alzheimera.)
W tym roku sytuacja związana z epidemią zmusiła nas do zmiany formuły.
Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wejść na link: https://us02web.zoom.us/j/86951257163
Konferencję można też śledzić na FB: https://www.facebook.com/events/935401973629392/
Problemom osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin poświęcone były 3 czerwcowe webinaria stanowiące uzupełnienie tegorocznej konferencji.
Pierwsze webinarium pt. Trudne sytuacje w opiece nad osobą z otępieniem odbyło się 16 czerwca, a nagranie  dostępne jest na kanale youtube RPO pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=n2kHgtCmon0&feature=youtu.be
Drugie webinarium pt. Jak powinna wyglądać dobra komunikacja w rodzinie z osobą z chorobą otępienną odbyło się 23 czerwca, a nagranie  dostępne jest na kanale youtube RPO pod linkiem:
Trzecie webinarium pt. Problemy prawne opiekunów osób żyjących z osobą otępienną odbyło się 30 czerwca, a nagranie  dostępne jest na kanale youtube RPO pod linkiem:
Wrzesień Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera
ŚWIATOWY MIESIĄC CHOROBY ALZHEIMERA to koordynowana od 1994 roku przez Międzynarodową Organizację Alzheimer's Disease International (ADI) kampania informacyjna, prowadzona na całym świecie. Jej celem jest  podnoszenie świadomości społecznej oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji. Chociaż wpływ takich kampanii jest coraz większy, nadal niezrozumienie, czym jest otępienie (demencja) i jakie ma konsekwencje dla chorych i ich bliskich, oraz ich stygmatyzacja, stanowią poważne, globalne wyzwanie.
Każdego roku we wrześniu organizacje alzheimerowskie na całym świecie apelują do rządów swoich krajów o podejmowanie skutecznych działań służących poprawie jakości życia chorych i ich opiekunów. W tym roku jest to szczególnie ważne, bo nasza kampania odbywa się w trakcie globalnej pandemii  Covid-19, która pokazała, że osoby żyjące z otępieniem to grupa najbardziej narażona na skutki zakażenia wirusem, jak i na wykluczenie oraz izolację społeczną. Mamy nadzieję, że hasło tegorocznej kampanii „Porozmawiajmy o otępieniu” (Let's talk about dementia) skłoni ludzi do szukania informacji, wsparcia i porady oraz do pozbycia się lęku przed chorobą.
ADI jest międzynarodową federacją 102 organizacji alzheimerowskich z całego świata, mającą oficjalne relacje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Jej wizja to prewencja, opieka, włączanie chorych i leczenie. ADI uważa, że kluczem do zwycięstwa w walce z otępieniem jest połączenie globalnych rozwiązań z wiedzą lokalną. ADI współpracuje z wieloma organizacjami, zajmującymi się otępieniami, w tym z Dementia Alliance International, NCD Alliance, King’s College London’s Global Observatory on Ageing and Dementia Care, Swedish Care International, the Global Brain Health Institute (GBHI), Alzheimer Europe i Alzheimer Iberoamerica. ADI jest również partnerem projektu STRiDE  (Strengthening responses to dementia in developing countries - Wzmocnianie działań w krajach rozwijających się), prowadzonego przez Ośrodek Care Policy and Evaluation (CPEC) przy London School of Economics and Political Science (LSE).
Otępienie (demencja) to wspólna nazwa na określenie chorób prowadzących do stopniowej degeneracji mózgu, co wpływa na pamięć, myślenie, zachowanie i emocje. Choroba Alzheimera i otępienie naczyniowe to najczęstsze rodzaje otępienia, odpowiedzialne za 90 % przypadków demencji. Jej objawy to między innymi utrata pamięci, trudności w znalezieniu odpowiednich słów lub w rozumieniu innych osób, kłopoty z wykonywaniem rutynowych wcześniej zadań, zmiany  osobowości i nastroju.
Dla otępienia nie ma granic społecznych, ekonomicznych czy geograficznych. I chociaż każdy doświadcza choroby na swój indywidualny sposób, to w końcu wszyscy nie będą potrafili o siebie zadbać samodzielnie i będą potrzebować pomocy w każdym aspekcie codziennego życia. Obecnie, w przypadku większości otępień, nie ma skutecznego leku , ale dostępne są terapie, poradnictwo i wparcie. Co 3 sekundy u kogoś na świecie pojawia się otępienie. Dziś jest już ponad 50 milionów osób żyjących z otępieniem. Za 20 lat ta liczba się podwoi, a w 2050 roku będzie ich 152 milionów. Szacuje się, że roczny, globalny koszt związany z leczeniem i opieką wynosi obecnie ponad 1 trylion dolarów amerykańskich, a do roku 2030 ta liczba się dwukrotnie wzrośnie.
Uważa się, że otępienie to jeden z najważniejszych kryzysów zdrowotnych XXI wieku. Brak odpowiedniej polityki państwa w tym zakresie narazi rządy na epidemię otępień. Dlatego tak istotne jest, aby rządy wszystkich krajów na świecie czyniły wszystko, co zmniejszy negatywny wpływ otępienia na życie swoich obywateli. WHO od 2017 roku apeluje o wdrożenie Global Plan on Dementia:  globalnego planu walki z otępieniem. Można to uczynić przez podnoszenie świadomości i promowanie zmniejszenia ryzyka oraz przez zwiększanie dostępu do rozpoznawania otępień, opieki nad chorymi i prowadzenia badań naukowych. Według ADI skala wyzwań jest ogromna, a postępy nadal zbyt wolne. Dotychczas jedynie 31 państw wprowadziło własne plany, rekomendowane przez WHO. Takie strategie powinny dotyczyć wszystkich 194 państw członkowskich WHO. Polska jest jednym z nich i nie wdrożyła takiego planu.
Otępienie nie jest skutkiem normalnego starzenia się, a osoby chore i ich bliscy powinny otrzymać wsparcie, aby mogły żyć jak najlepiej.
Tłumaczenie i opracowanie: Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska
Kilka porad i pomysłów dla opiekunów chorych, którzy opiekują się chorymi w dobie koronawirusa
Jedną z form terapii jest muzyka, najlepiej poprzez słuchanie lub wspólne śpiewanie piosenek znanym podopiecznemu z okresu, kiedy aktywnie uczestniczył w życiu rodzinnym i społecznym. Poniżej przykłady do wykorzystania. Jednocześnie dziękujemy Łódzkiemu Towarzystwu Alzhemerowskiemu z możliwości skorzystania z materiałów.
Przybyli ułani pod okienko
Gdybym miał gitarę
OK
Kołysanka
Jak poprowadzić terapię zajęciową z podopiecznym w domu?
Zajęcia muszą być celowe, mówimy więc podopiecznemu, że to co dla Nas zrobi będzie Nam potrzebne i bardzo będziemy wdzięczni za pomoc i serdecznie dziękujemy.
Organizując zajęcia w domu wykorzystujemy to co mamy w domu pod ręką.
Proponujemy więc Naszym bliskim:
Przewijanie włóczki.
Rozdzielanie do pojemniczków zmieszanej różnokolorowej fasoli np. białego jasia i czerwonej.
Segregowanie różnokolorowych guzików według kolorów lub wielkości.
Segregowanie i zwijanie skarpet.
Wycinanie obrazków, zdjęć z kolorowych czasopism.
Składanie ręczników, ściereczek, serwetek.
Proste szycie, obszywanie, wyszywanie ręczne.
Układanie w całość pociętych wcześniej na kilka kawałków pocztówek.
Oglądanie albumów ze zdjęciami.
Oglądanie albumów przyrodniczych lub czasopism kolorowych.
Jeśli mamy w rodzinie lub wśród znajomych dzieci i możemy pożyczyć kredki, klocki, puzzle, układanki, kolorowanki to także jesteśmy w stanie zająć naszym podopiecznym czas.
Kości do gry, domino, karty można układać tak jak klocki.
Układanie przedmiotów np. sztućców parami, po trzy, cztery.
Układanie małych przedmiotów np. guzików u góry kartki, na dole, kartki, z prawej lub lewej strony kartki.
Odrysowywanie na kartce wyciętych przez opiekuna figur geometrycznych lub odrysowywanie np. szklanki, paczki zapałek lub tym podobnych.
Kolorowanie odrysowanych kształtów.
Wycinanie odrysowanych i pokolorowanych kształtów.
Wypisanie na podaną literę: owoców, roślin, zwierząt, państw, imion, kolorów, artykułów spożywczych, zawodów, środków transportu itp. - warto naprowadzać podopiecznego (o ile to tylko choć trochę możliwe)
Wypisanie lub wypowiedzenie na głos na wybraną literę wszystkiego co można np. zjeść, powiesić, włożyć itd.
Wyartykułowanie wszystkiego co przyjdzie do głowy np. co jest białe, zielone, okrągłe, twarde (można to robić na zmianę raz opiekun a raz podopieczny)
Dopisanie jak najwięcej wyrazów na wybrane sylaby: Ka..., Za..., Ba..., Tu..., Ku...
Przepisywanie tekstów o dużej czcionce.
Czytanie przez podopiecznego lub podopiecznemu bajek, wierszy, tekstów piosenek, przepisów kulinarnych.
Skręcanie i rozkręcanie śrubek.
Odgadywanie i opisywanie przedmiotu schowanego w woreczku lub jeśli podopieczny nie boi się możemy zasłonić mu oczy – zabawa polega na opisaniu przedmiotu, (jaki on jest): twardy, gładki, miękki, szorstki, zimny. Może to być np. gąbka do zmywania naczyń, wówczas podopieczny wkłada rękę do woreczka i mówi, że jest to szorstkie z jednej strony, mięciutkie z drugiej. Do tej zabawy używamy przedmiotów dobrze znanych np. sztućców, warzyw, owoców, drobnych przedmiotów codziennego użytku.
Wypisanie lub wymienienie wszystkiego co znajduje się w poszczególnych pomieszczeniach w domu: łazience, kuchni, sypialni, salonie.
Wypisanie co możemy kupić w danym sklepie: mięsnym, meblowym, spożywczym, kiosku ruchu, pasmanterii, sklepie gospodarstwa domowego…
Układanie wyrazów z wyciętych liter z gazet kolorowych.
Układanie jak największej liczby wyrazów z jednego wyrazu np. niezapominajka – Ania, koniak, poza, jaka itd
Dopisywanie nowego słowa do ostatniej litery słowa poprzedniego np. krówki….igła……abecadło…….ogon……noga itd.
Sznurowanie butów lub przeplatanie sznurówki przez podziurkowaną tekturę.
Przesypywanie małą łyżeczką z miski do miski np. cukru, ryżu, kaszy…
Słuchanie muzyki, bajek.
Wspólne śpiewanie starych szlagierów.
Taniec przy ulubionych melodiach.
Zamiatanie, obieranie warzyw, wykonywanie innych prostych czynności życia codziennego.
To tylko przykłady proponowanych zajęć. Pamiętajmy, że każdy człowiek pragnie być potrzebny i chce czuć się ważnym.
Życzę miłej zabawy.
Aleksandra Kaźmierska- Pedagog-terapeuta zajęciowy
Pięć sposobów na komunikację z chorym
źródło: Czas na seniora - Małgorzata Kaspin - Youtube
Jak żyć z osobą z demencją w domu
audycja Radio Katowice - Youtube
OK
Przykłady ćwiczeń ruchowych z podopiecznym. W niektórych zabawach piankowe "makarony" można zastąpić np skręconymi prześcieradłami czy szalikami (np. przetacanie piłki).
źródło: Youtube
Kilka porad dla osób prowadzących ośrodki senioralne oraz ich personelu. Kliknięcie na miniaturę obok rozwija pełny dokument.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym ochrony osób starszych przed koronawirusem. W materiale szczególny nacisk położony został na ochronę osób starszych i ich podopiecznych. Cały materiał znajduje się tutaj.
OK
Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera

30 września 2019 roku odbyła się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich coroczna konferencja poświęcona problemom związanym z chorobą Alzheimera, której współorganizatorem był Alzheimer Polska. Tegoroczna pt. "Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera" poświęcona była opiekunom zajmującym się na codzień swoimi podopiecznymi i ich problemom. Konferencja była transmitowana on-line przez internet. Więcej szczegółow pod linkiem poniżej.


Na tę konferencję Alzheimer Polska przygotował publikację pt. "Zbiór dobrych praktyk na rzecz wsparcia osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin". W publikacji tej znalazły się również dwie dobre praktyki wypracowane w naszym Stowarzyszeniu. Jedną z nich, "Razem łatwiej - czyli domówki" przedstawiła na konferencji nasza kol. Urszula Mierzwa. Opowiadała o doświadczeniach związanych z jedną z form opieki czyli "domówkach". Praktyka ta wzbudziła żywe zainteresowanie wśród obecnych. Konferencja w BRPO wpisała się w światową kampanię informacyjną i edukacyjną z okazji Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera organizowane na całym świecie przez organizacje alzheimerowskie. Konferencję on-line obserwowano w 31 miejscowościach w Polsce. Z roku na rok rośnie zainterosowanie tą konferencją, pierwszą transmisję on-line odserwowano w 10 miejscach, drugą w 20-tu, obecnie w 31. Świadczy to ogromnym zapotrzebowaniu na doświadczenia, jakimi mogą się podzielić organizacje alzheimerowskie.
Mamy nadzieję, że następne będą się cieszyć jeszcze większym zainteresowaniem.
"Porozmawiajmy o demencji"
Wrzesień to Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera!

Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera (WAM), zapoczątkowany w 2012 roku, to międzynarodowa kampania organizowana co roku we wrześniu przez ADI (Alzheimer's Disease International), federację pozarządowych organizacji alzheimerowskich. Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej i walka ze stygmatyzacją osób zmagających się z objawami otępienia (demencji). Od 1994 roku 21-go września obchodzimy również Światowy Dzień Choroby Alzheimera. W tym roku obchodzony jest pod hasłem:
„Porozmawiajmy o demencji”.
2/3 ludzi na świecie uważa, że w ich krajach jest niewiele lub nie ma w ogóle żadnego zrozumienia dla tego, co niesie za sobą diagnoza otępienia (demencji). Dzięki kampaniom informacyjnym i edukacyjnym organizowanym z okazji Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera stopniowo wzrasta świadomość społeczna na temat choroby i jej konsekwencji. Stygmatyzacja, brak informacji lub błędne informacje dotyczące otępienia nadal jednak pozostają problemem na całym świecie, który wymaga globalnego działania.
Otępienie (demencja) to wspólna nazwa dla określenia postępujących zmian w mózgu, które mają negatywny wpływ na zapamiętywanie, myślenie, zachowanie i emocje. Najczęściej występującymi rodzajami otępienia (demencji) są choroba Alzheimera i otępienie naczyniowe, odpowiadające za 90% przypadków otępienia. Objawy otępienia mogą polegać na:
· utracie pamięci
· trudności w znajdowaniu odpowiednich słów lub na rozumieniu, co inne osoby mówią
· trudności w wykonywaniu rutynowych zadań i czynności, które wcześniej nie sprawiały kłopotu
· zmianach osobowości i nastroju
Otępienie nie zna granic społecznych, ekonomicznych czy geograficznych. I chociaż każda osoba będzie doświadczała otępienia w inny sposób, z czasem, wszystkie osoby nią dotknięte nie będą w stanie zadbać samodzielnie o siebie. Potrzebna będzie im pomoc innych osób we wszystkich dziedzinach  i czynnościach w życiu codziennym.  Obecnie nie ma żadnego skutecznego dla wszystkich chorych leku, ale dostępne są pewne terapie, porady i wsparcie. Co 3 sekundy u kogoś na świecie pojawia się i będzie się rozwijać otępienie. Obecnie na świecie jest ponad 50 milionów osób żyjących z objawami otępienia. Ta liczba będzie się podwajać co 20 lat, a do roku 2050 0siągnie 152 miliony osób. Szacuje się, że roczny, globalny koszt związany z chorobami otępiennymi to ponad 1 bilion dolarów amerykańskich. Szacuje się, że za 10 lat koszt ten się prawdopodobnie podwoi. Obecnie uznaje się demencję (otępienie) za jeden z najpoważniejszych kryzysów XXI wieku.
W Polsce żyje ponad 500 tysięcy rodzin, zmagających się z opieką na chorymi, u których rozpoznano (bądź nie) objawy otępienia.
Będąc członkiem Alzheimer Polska, który jest związkiem pozarządowych organizacji alzheimerowskich zrzeszających rodziny osób chorych na chorobę Alzheimera walczymy wspólnie o jak najlepsze rozwiązania systemowe, aby pomóc chorym i ich rodzinom jak najdłużej cieszyć się życiem. Chorym i ich bliskim można pomóc, jeśli zrozumie się ich szczególne potrzeby.
IV Walne Zebranie członków Alzheimer Polska
W dniach 6 – 8 czerwca 2019 roku Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera uczestniczyło w IV Zjeździe Alzheimer Polska w Siedlcach. Zjazd był połączony z jubileuszem 25-lecia Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera. W ramach Zjazdu odbyła się konferencja pod hasłem „Bliżej Alzheimera” poświęcona tematyce choroby oraz sytuacji opiekunów osób nią dotkniętych.
Organizatorem wydarzenia było Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera, a uczestnikami  członkowie organizacji alzheimerowskich z całej Polski, organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Nie zabrakło również opiekunów instytucjonalnych i bezpośrednich, a także przedstawicieli nauki. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Pacjenta, a także władze samorządowe regionu.
Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Siedlecki i Prezydent Miasta Siedlce. Wydarzenie było współfinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Tort jubileuszowy
Realizujemy zadania publiczne ...
Rozpoczęliśmy realizację dwóch zadań publicznych dofinansowywanych ze środków Gminy-Miasta Rzeszowa. Jedno to „Poprawa aktywności i jakości życia osób z chorobą Alzheimera przy wykorzystaniu rehabilitacji oraz nowych form wzajemnej pomocy rodzin i opiekunów przy wsparciu wolontariuszy”. W jego ramach odbył się już wspólny wyjazd terapeutyczno-rehabilitacyjny chorych i opiekunów do Kolbuszowej w dniach 26-28 kwietnia. Z chorymi prowadzone były zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Opiekunowie wymieniali się - w ramach grup wsparcia - doświadczeniami i sposobami rozwiązywania trapiących ich problemów związanych z opieką nad chorymi, własnym odpoczynkiem i opieką wytchnieniową. Po południu wszyscy wzięli udział ww wspólnym spacerze zwiedzając odrestaurowaną, zabytkową Synagogę oraz Muzeum - Skansen. Następne działania są realizowane na bieżąco.
W ramach drugiego zadania pn. "Wyścig z czasem” - jak minimalizować zagrożenia, czyli profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych w szczególności otępiennych i w chorobie Alzheimera" planowane jest m.in. przeprowadzenie badań przesiewowych dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 60+, którzy zaczynają mieć problemy z zaburzeniami pamięci. Badania te będą realizowane 12 czerwca b.r. w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hoffmanowej 11 o godz. 15. Osoby, które zauważają takie problemy u siebie lub u swoich bliskich winny wcześniej wypełnić test, który pozwoli na ocenę konieczności wykonania badań przesiewowych oraz zarejestrować się telefonicznie pod numerem tel. 511 468 270 do dnia 10 czerwca 2019 r. Formularz testu dostępny jest również w siedzibie Stowarzyszenia oraz podczas spotkań z mieszkańami Rzeszowa.
To już 20 lat
20 lat temu zarejestrowane zostało Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Powstało na bazie grupy wsparcia przy ówczesnej poradni gerontologicznej. Przez ten czas udało nam się wspomóc wielu opiekunów w ich opiece, pomóc rozwiązać wiele ich problemów, a jednocześnie zdobyć doświadczenia, którymi możemy dzielić się z innymi. Jesteśmy współzłożycielami Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich. W ubiegłym roku Porozumienie zostało zastąpione przez Alzheimer Polska, którego też jesteśmy współzałożycielami. Dwadzieścia lat to jednak trochę historii, naszych działań, które pomogły bardzo wielu opiekunom i chorym.
15 marca br odbyło się jubileuszowe XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Było okazją do podsumowania naszych dotychczaasowych działań. Było również zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. W związku z tym ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności za rok 2018. Obydwa sprawozdania zostały zaakceptowane przez zebranych członków i udzielono absolutorium Zarządowi.
Odbyły się również wybory w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W ich wyniku nastąpiły niewielkie zmiany w składzie obydwu organów - na funkcję sekretarza Zarządu wybrana została kol. Beata Goniszewska, a nową członkinią Komisji Rewizyjnej została kol. Agnieszka Sowa-Koziej. Aktualny skłąd Zarządu i Komisji Rewizyjnej można znaleźć tutaj.
Nowo wybranym organom Stowarzyszenia życzymy wytrwałości i sukcesów w dalszych działaniach.
Pracowity początek roku
Nowy rok rozpoczął się pracowicie dla Stowarzyszenia. Przygotowaliśmy dwie oferty na realizację zadań publicznych dotowanych przez Samorząd Miasta Rzeszowa.
Pierwsza pn „Poprawa aktywności i jakości życia osób z chorobą Alzheimera przy wykorzystaniu rehabilitacji oraz nowych form wzajemnej pomocy rodzin i opiekunów przy wsparciu wolontariuszy” złożona została do MOPS w Rzesowie i dotyczy wzmocnienia opiekuna, poprzez współpracę z wolontariatem, ułatwia i usprawnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Współpraca ta wychodzi naprzeciw potrzebie uwalniania czasu opiekuna osoby niesamodzielnej, aby jak najdłużej mógł sprawnie wspierać i rehabilitować chorego, komunikować się z nim w sposób dostosowany do stadium choroby, pozostając jednocześnie w pełni zdrowym i przydatnym choremu.
Chcemy wskazać rozmaite możliwości rozwiązania trudnych sytuacji w relacjach opiekun-osoba zależna oraz wyjaśnić i pomóc zrozumieć zachowania chorego, wesprzeć opiekuna radą i ułatwić codzienne funkcjonowanie z podopiecznym.
Działania określone w zadaniu wzajemnie się przenikają i dotyczą zarówno integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych stanowiąc formę zabezpieczenia społecznego, jak i szeroko rozumianą integrację i aktywizację społeczną ich opiekunów, w tym co jest niemniej istotne – procesu integracji międzypokoleniowej (wolontariat – seniorzy i studenci).
Druga pn "Wyścig z czasem” - jak minimalizować zagrożenia, czyli profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych w szczególności otępiennych i w chorobie Alzheimera" złożona została do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Oferta ma na celu realizację zadania, którym  jest podniesienie, wśród mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+, świadomości na temat czynników determinujących zapadanie na choroby cywilizacyjne, w tym choroby otępienne stanowiące pochodną wymienionych w zadaniu publicznym przykładowych chorób cywilizacyjnych, poprzez realizację programu profilaktyki w okresie IV – XI 2019 roku. Oferta zawiera w sobie działania rekrutacyjne, edukacyjne, konsultacyjno-doradcze, badania przesiewowe i grupy wsparcia dla zidentyfikowanych, w toku badań przesiewowych, opiekunów osób zależnych/niesamodzielnych.


W każdy poniedziałek zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia, gdzie w godz. 15.00 do 16.00 dyżur pełnią członkowie Stowarzyszenia służąc radą i pomocą osobom dotkniętym problelmem choroby Alzheimera. Zapraszamy również na Grupę Wsparcia w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15.00 w naszej siedzibie. Sprawdź najbliższy termin u góry strony.
Wróć do spisu treści