Materiały archiwalne - Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Przejdź do treści

Materiały archiwalne

Rok 2013
W dniu 15 lutego 2013 roku odbyło się XIV Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Było to zebranie sprawozdawcze, na którym przyjęto sprawozdanie merytoryczne jak i finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2012 roku. Członkowie zgromadzeni na Walnym Zebraniu udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Od 15 kwietnia 2013 r rozpoczęliśmy realizację projektu pt. "Rola rehabilitacji chorych, integracji opiekunów oraz wsparcia wolontariatu w dążeniu do poprawy jakości życia osób dotkniętych chorobą Alzheimera". Celem projektu jest m.in. podniesienie poziomu wrażliwości społeczeństwa poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej, podniesienie poziomu wiedzy n.t. rehabilitacji, terapii i pielęgnacji chorych poprzez cykle wykładów, poradnictwo i grupy wsparcia. Realizacja projektu jest dofinansowana ze środków Gminy Miasta Rzeszowa. Projekt będzie realizowany do grudnia 2013 roku.

W dniach 6-8 września br, nasze dwie koleżanki Jadwiga Krudysz-Starzec oraz Beata Goniszewska wzięły udział w XV Zjeździe Organizacji Alzheimerowskich w Poznaniu. Zjazd w całości poświęcony był ruchowi alzhemerowskiemu w Polsce. Przyjęto zmiany w treści zawartego w 1999 roku Ogólnnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich dostosowując go do warunków dnia dzisiejszego. Omawiano też problematykę rodzącego się wyjątkowo powoli Polskiego Planu Alzheimerowskiego, którego założenia organizacje alzheimerowskie w Polsce opracowały już w 2011 roku.

21 września to Światowy Dzień Choroby Alzheimera. W tym roku obchodzony pod hasłem "Choroba Alzheimera - uczmy się pomagać". Siedleckie Stowarzysznie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zorganizowało Siedlecki Piknik Alzheimerowski, w którym jako przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich wziął udział kol. Zygmunt Wierzyński. Było to wspólne spotkanie chorych, opiekunów, sympatyków Stowarzyszenia i wszystkich ludzi dobrej woli wspierajacych ruch alzheimerowski.

W dniach 6-8 października br nasi podopieczni i opiekunowie wzięli udział w jesiennym weekendzie terapeutyczno-rehabilitacyjnym w Woli Sękowej. Chorzy uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych pod okiem terapeutek, a opiekunowie w zajęciach grupy wsparcia pod kierunkiem Pani dr Jadwigi Krudysz-Starzec. Odbywaliśmy rownież wspólne spacery po parku i okolicy przy pięknej, słonecznej pogodzie.

Rok 2014
W dniu 21 marca odbyło się XV Walne Zebranie członków Stowarzyszenia połączone ze spotkaniem noworocznym członków naszej organizacji.

W maju i wrześniu 2014 roku odbyły się weekendowe wyjazdy dla chorych i opiekunów, tradycyjnie w Woli Sękowej. Chorzy mieli zajęcia prowadzone przez terapeutkę zajęciową, pielęgniarkę oraz kinezyterapeutów, zaś opiekunowie spotkania w ramach grupy wsparcia. W zajęciach wspomagali nas wolontariusze (zwykle studenci), dla których praca z chorymi i opiekunami to równocześnie źródło wiedzy i doświadczenia oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności.

W dniach 1 sierpnia do 31 października 2014r. roku realizowaliśmy zadanie publiczne dotowane przez Urząd Miasta Rzeszowa "Znaczenie wolontariatu w opiece i rehabilitacji osób dotkniętych chorobą Alzheimera". Terminowo złożony wniosek o  dofinansowanie został odrzucony przez komisję kwalifikacyjną jako niemieszczący się w zakresie dotowanej pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu”. Dotacja została przyznana dopiero po wizycie interwencyjnej Skarbnika i Przewodniczącego Zarządu u Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca. Wrześniowy wyjazd do Woli Sękowej został zrealizowany właśnie w ramach tego zadania publicznego.

Przedstawiciele naszej organizacji uczestniczyli w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Organizacji Alzheimerowskich w Bydgoszczy w dniach 6 - 8  czerwca 2014r. Na Zjeździe tym zrodził się pomysł opracowania ankiety oszacowania kosztów choroby Alzheimera ponoszonych przez opiekunów oraz ankieta badająca poziom wiedzy o chorobie Alzheimera w naszym społeczeństwie. Ankieta dotycząca kosztów opieki została opracowana przez nasze Stowarzyszenie przy udziale innych organizacji. Czynnie uczestniczyliśmy również w tworzeniu ankiety dotyczącej badania poziomu wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej choroby Alzheimera. Obie ankiety mają być realizowane przez wszystkie organizacje Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich.

W październiku 2014 na uczestniczyliśmy w Forum rozpoczynającym realizację  projektu „Rozbudowa, przebudowa  Pawilonu Nr 10  ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą”. W jego ramach Z. Wierzyński wygłosił prelekcję pt. „Problemy opiekunów osób  starszych i niepełnosprawnych”.

W ramach upowszechniania wiedzy o chorobie Alzheimera, możliwościach profilaktyki i informacji o Stowarzyszeniu występowaliśmy z prelekcją:
• na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (B. Stafej, J. Krudysz-Starzec),
• kilkakrotnie występowaliśmy w Polskim Radio Rzeszów w audycjach z cyklu Podkarpackie pozarządowe (Z. Wierzyński).

Rok 2015
18 marca zmarła nasza koleżanka Alicja Sadowska. Wieloletnia Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Warszawie, członek Zarządu Alzheimer Europe. Inicjatorka wielu działań ruchu alzheimerowskiego w Polsce. Współtwórca i Członek Polskiej Koalicji Alzheimerowskiej.

Cześć Jej Pamięci
W dniu 21 marca odbyło się XVI Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia, na którym wybrano nowe władze. Zebranie to połączone było ze spotkaniem noworocznym członków naszej organizacji.

W czerwcu zorganizowaliśmy, jak co roku, wyjazd rehabilitacyjno-terapeytyczny do Woli Sękowej. Na nasze zaproszenie uczestniczyła w nim również koleżanka Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Warszawie. Wspierała nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Wspominaliśmy też zmarłą w marcu Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia – Alicję Sadowską.

15-go maja rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywny wolontariat jako jedna z metod tworzenia nowych rozwiązań ograniczających społeczne skutki choroby Alzheimera”. Projekt ten był współfinansowany przez Urząd Miasta Rzeszowa.

Dzięki zaproszeniu wystosowanemu przez Panią Dyrektor Elżbietę Burzyńską z SP ZZOZ „Sanatorium Górno” przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia uczestniczył w sierpniu 2015r w wyjeździe studyjnym do ośrodka alzheimerowskiego w Bergen w Norwegii. Wyjazd ten zorganizowany został w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków własnych Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Był platformą wymiany doświadczeń, poznawania metod opieki nad chorymi oraz nawiązania kontaktów pomiędzy organizacjami. Jednocześnie uzmysłowił jak wiele pozostaje do zrobienia w Polsce w opiece nad osobami dotkniętymi problemem choroby Alzheimera, zwłaszcza w sferze finansowej.

Również w ramach tego projektu uczestniczyliśmy w zorganizowanym na Uniwersytecie Rzeszowskim Forum z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera.

Sekretarz Zarządu kol. Jadwiga Krudysz-Starzec, jako przedstawiciel jednej z 4-ch organizacji w Polsce brała udział w zjeździe organizacji socjalnych we Frankfurcie n/Menem, gdzie była możliwość zapoznania się z systemem i organizacją opieki nad chorymi oraz wsparciem opiekunów na terenie Niemiec.

We wrześniu odbyły się wstępne rozmowy z władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczące współpracy na polu dydaktycznym – szerzenia wiedzy dotyczącej pracy z chorymi i opieki nad nimi.

W dniach 11-13 września 2015 r. przedstawiciele naszej organizacji wzięli udział w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Organizacji Alzheimerowskich w Czernichowie k/Żywca. Podjęto tam m.in. decyzję o zakończeniu prac ankietowych do końca marca 2016 oraz o opracowaniu ich przez nasze Stowarzyszenie.

W październiku byliśmy ponownie w Woli Sękowej. Na wyjeździe gościliśmy tym razem koleżanki z Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, które szukały w naszych działaniach inspiracji do swej pracy w ramach Domu Dziennego Pobytu. Udział osób z innych organizacji pozwala członkom naszego Stowarzyszenia na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów, wzbogacenie w nowe pomysły w trudnym wyzwaniu jakim jest opieka nad chorym. Wspólnie spędzone chwile było również momentem oderwania od codzienności i szansą na odpoczynek. Odwiedził nas również z mikrofonem redaktor z Polskiego Radia Rzeszów Pan Wojciech Wójcik. Owocem tej wizyty był reportaż, który ukazał się na antenie radiowej. Można go wysłuchać tutaj.

Listopad to czas zakończenia projektu „Aktywny wolontariat jako jedna z metod tworzenia nowych rozwiązań ograniczających społeczne skutki choroby Alzheimera”. W ramach tego zadania m. in. zorganizowany został czerwcowy wyjazd do Woli Sękowej, zakupiono materiały do terapii zajęciowej, przeprowadzono prelekcje, finansowano działanie strony internetowej. W zajęciach wspomagali nas wolontariusze (zazwyczaj studenci), dla których praca z chorymi i opiekunami to równocześnie źródło wiedzy i doświadczenia oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Jedna z naszych wolontariuszek obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską dotyczącą jakości życia opiekunów osób z Chorobą Alzheimera.

W ramach upowszechniania wiedzy o chorobie Alzheimera, możliwościach profilaktyki i informacji o Stowarzyszeniu występowaliśmy z prelekcją:
• w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Żołynii (J. Krudysz-Starzec),
• na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (B. Stafej, J. Krudysz-Starzec),
• na spotkaniu klubu emerytów w Kolbuszowej (J. Krudysz-Starzec),
• kilkakrotnie występowaliśmy w Polskim Radio Rzeszów w audycjach z cyklu Podkarpackie pozarządowe (Z. Wierzyński).

Rok 2016
18 marca obyło się  XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Przedstawiono na nim sprazwozdania Zarządu - merytoryczne i finansowe. Po dyskusji przyjęto je i udzielono absolutorium Zarządowi.

21-24 kwietnia odbyła się 31. Międzynarodowa Konferencja Alzheimer's Disease International (ADI) w Budapeszcie pod hasłem "Globalne perspektywy - lokalne rozwiązania". Z ramienia Stowarzyszenia uczestniczyli w niej kol. Jadwiga Krudysz-Starzec, kol. Barbara Stafiej i kol. Zygmunt Wierzyński. Mieliśmy okazję poznać metody i systemy organizacji opieki nad chorymi na chorobę Alzheimera na świecie. Kilka zdjęć z konferencji można oglądnąć tutaj.

Od 15 maja 2016 r do  15 grudnia 2016 r. realizowaliśmy projekt pt. „Poprawa jakości życia osób dotkniętych chorobą Alzheimera dzięki odpowiedniej rehabilitacji chorych, integracji opiekunów oraz wsparciu wolontariatu”.
Celem projeku były:
- działania poprawiające jakość  życia chorych i ich opiekunów ze względu na ich funkcjonowanie w otoczeniu społecznym (brak  rozwiązań systemowych, brak świadomości społecznej, mała wrażliwość) oraz trudną sytuację ekonomiczną (problemy na rynku pracy w czasie choroby i opieki nad niepełnosprawnym, wysokie koszty leczenia i opieki nad chorym dotkniętym  Chorobą Alzheimera),
- podniesienie skuteczności działań na rzecz osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- podniesienie poziomu wrażliwości społeczeństwa poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do rodzin chorych, instytucji odpowiedzialnych za tworzenie warunków ułatwiających osiąganie wyższego standardu życia dla chorych i ich najbliższych, w tym studentów kierunków medycznych oraz szerokich rzesz społeczeństwa, wśród którego propagowana była wiedza o chorobie.

W dniach 20.05-22.05 oraz 30.09 - 02.10 br  nasi podopieczni i opiekunowie wzięli udział w weekendowych wyjazdach terapeutyczno-rehabilitacyjnym do Woli Sękowej. Chorzy uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych pod okiem terapeutek i wolontariuszy, a opiekunowie w zajęciach grupy wsparcia pod kierunkiem Pani dr Jadwigi Krudysz-Starzec. Odbywaliśmy również wspólne spacery po parku i okolicy przy pięknej, słonecznej pogodzie.

W kwietniu i maju Sowarzyszenie poddane zostało kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Rzeszowie. Kontrola dotyczyła lat 2014 i 2015, a jej tematem była "Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin". Kontrolowana była prawidłowość i zgodność z prawem działań naszego Stowarzyszenia oraz prawidłowość wydatkowania pieniędzy. Żadnych uchybień nie stwierdzono i Stowarzyszenie uzyskało ocenę pozytywną.

W dniach 17-19 czerwca 2016 r w Krapkowicach odbył się XVIII Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji  Alzheimerowskich. Z naszego Stowarzyszenia udział wzięli kol.: Jadwiga Krudysz-Starzec i Urszula Mierzwa oraz  kol. Zygmunt Wierzyński. Uczestniczyli  w wykładach i warsztatach przygotowanych przez Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych w Tym Osób i Rodzin z Chorobą Alzheimera. Nasze Stowarzyszenie przedstawiło opracowane przez nas wyniki ogólnopolskich badań ankietowych dotyczących kosztów choroby Alzheimera ponoszonych przez chorych i opiekunów, oraz badań dotyczących świadomości społecznej na temat tej choroby.

Miesiąc wrzesień Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera. W ramach tych działań 21 września w Sanatorium Górno zostało zorganizowane - współfinansowane z funduszy norweskich - seminarium poświęcone chorobie Alzheimera i metodom opieki nad chorymi. Uczestniczyliśmy w tym wydzrzeniu bardzo aktywnie. Kol. Jadwiga Krudysz-Stzrec wystąpiła z prezentacją pt. "Remember Me" o historii ruchu alzhemerowskiego na świecie, a kol. Zygmunt Wierzyński przedstawił prezentację pt. "Geneza i rola organizacji alzheimerowskich w Polsce". Szczegóły i fotorelację można oglądnąć tutaj.Rok 2017
17 lutego obyło się  XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Poruszono na nim problemy związane z opieką nad chorymi na chorobę Alzheimera. Przedstawiono na nim też sprazwozdania Zarządu - merytoryczne i finansowe. Po dyskusji przyjęto je udzielając Zarządowi absolutorium.

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy osobom z Chorobą Alzheimera zwróciło się do Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego z propozycją współpracy przy opracowaniu ostatecznym wyników badań kosztów choroby Alzheimera jak i świadomowościowych przeprowadzonych przez Porozumienie w 2015 roku, a przez nas zebranych i wstępnie przygotowanych.  Obie strony doszły zgodnie do wniosku, iż dobrym rozwiązaniem byłoby nawiązanie formalnej współpracy pomiędzy Instytutem Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a Podkarpackim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. W dniu 23 marca zostało podpisane porozumienie o współpracy. Z ramienia Instytutu Socjologii pod porozumieniem podpis złożył Dyrektor Instytutu ks. dr hab. Witold Jedynak prof. UR, a ze strony Stowarzyszenia Przewodniczący Zarządu Zygmunt Wierzyński. Porozumienie przewiduje podejmowanie wspólnej realizacji projektów i prac naukowo-badawczych, pogłębianie wiedzy o sferze pomocy społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego), współpracę w zakresie organizacji konferencji naukowych poświęconych tematyce pomocy społecznej i pracy socjalnej, doskonalenie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy nabytej w toku studiów przez studentów kierunku Praca Socjalna (prowadzonego w Instytucie Socjologii), poprzez odbywane praktyk zawodowych w Podkarpackim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i doskonalenie programów kształcenia, w tym celów i efektów kształcenia oraz planów studiów w kontekście wymogów rynku pracy.

26-29 kwietnia odbyła się 32. Międzynarodowa Konferencja Alzheimer's Disease International (ADI) w Kioto. Hasło przewodnie Konferencji to "Demencja: razem wchodzimy w nową erę". Podkarpackie Stowarzysenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera wzięło w niej udział. Z ramienia Stowarzyszenia uczestniczyli w niej kol. Jadwiga Krudysz-Starzec i kol. Zygmunt Wierzyński. Mieliśmy okazję poznać metody i systemy organizacji opieki nad chorymi na chorobę Alzheimera na świecie. Nawiązaliśmy kontakty z innymi organizacjami zapoznając się z metodami ich pracy z chorymi, sposobami finansowania. Mieliśmy też krótkie chwile na zwiedzenie niektórych atrakcji Tokio i Kioto. Konferencja i Japonia zrobiły na nas ogromne wrażenie.

Zgodnie ze statutem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich organizatorem tegorocznego Zjazdu było Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Zjazd, pod Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz medialnym patronatem Polskiego Radia Rzeszów zorganizowaliśmy w dniach 26-28 maja br. w ładnie położonym hotelu Senator Grand Via w Będziemyślu. Na zjeździe spotkali się przedstawiciele 22 organizacji alzheimerowskich z Polski. Przedstawiony został efekt współpracy Stowarzyszenia z Instytutem Socjologii UR w postaci książkowego wydania opracowanych badań przeprowadzanych przez Porozumienie. Książkę "Uwarunkowania wsparcia osób z chorobą Alzheimera w perspektywie lokalnej w  świetle badań" przedstawili Pani dr Małgorzata Bozacka i Pan dr Hubert Kotarski - współautorzy książki. Ponadto specjaliści geriatra Pani dr n. med. Alicja Klich-Rączka i psychologii Pani mgr Katarzyna Gosztyła przedstawili bardzo ciekawe referaty dotyczące zarówno leczenia jak i opieki nad chorymi. W programie były ponadto przedstawione przez uczestniczące organizacje przykłady dobrych praktyk ze swoich działań. W ramach Zjazdu odbyła się wycieczka do SPZ ZOZ Sanatorium  w Górnie, gdzie zwiedzaliśmy nowootwarty pawilon dla chorych na chorobę Alzheimera i inne otepienia. Wieczorny pokaz Fontanny Multimedialnej i spotkanie przy grillu pozwoliły na trochę relaksu po całodziennych intensywnych obradach.

W maju rozpoczęliśmy reaalizację projektu „Poprawa jakości życia osób dotkniętych Chorobą Alzheimera dzięki rehabilitacji chorych, integracji opiekunów i wsparciu wolontariatu” w ramach zadania zleconego oraz wsparcia finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa. Realizacja tego projektu potrwa do 15 grudnia br.

Również w maju przeprowadziliśmy szkolenie na Uniwersytecie pt. „Zespoły otępienne (ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera) i ich wpływ na funkcjonowanie chorego i jego rodziny". Zakończone certyfikatem szkolenie przeznaczone było dla studentów II i III roku kierunku Praca Socjalna w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studenci mieli okazję zdobyć wiedzę o chorobie Alzhemera, problemach opiekuńczych związanych ze zmianą osobowości chorego wraz z rozwojem choroby, opiece instytucjonalnej dla chorego i opiekuna. Zapoznali się z rolą pracowników socjalnych i opiekunek środowiskowych w organizowaniu pomocy dla osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów. Bardzo ważnym elementem szkolaenia były relacje "na żywo" opiekunów, którzy na co dzień opiekują się chorymi i na co dzień borykają się z problemem choroby Alzhemera.

W tym roku, już po raz szósty, wrzesień obchodzony jest jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. Naszym głównym celem, jako ruchu alzhemerowskiego jest podnoszenie świadomości społecznej i zwalczanie stygmatyzacji choroby i chorych.
To właśnie we wrześniu organizacje alzheimerowskie na całym świecie organizują różnorodne wydarzenia edukacyjne i informacyjne, marsze pamięci (memory walks), kampanie medialne i zbiórki funduszy na swą działalność. I choć takie kampanie zazwyczaj odnoszą sukces, bo wpływają na zwiększenie świadomości o chorobie, to nadal stygmatyzacja, brak dostępu do wiarygodnej informacji, brak usług wspierających chorych i ich bliskich stanowią problem globalny.
Światowy Dzień Choroby Alzheimera (21 września) po raz pierwszy obchodziliśmy w 1994 r. w 10 rocznicę istnienia międzynarodowej organizacji Alzheimer Disease International (ADI). Od tego czasu wydarzenie to wpisało się do kalendarza na całym świecie. W 2016 r. 70 krajów, które należą do ADI organizowało różnego rodzaju wydarzenia, przyciągając coraz liczniejsze grupy, nie tylko członków tych organizacji, ale także pracowników firm, różnych instytucji, Światowej Organizacji Zdrowia i rządów na całym świecie.
W 2017 r na świecie z diagnozą otępienia żyje prawie 50 milionów osób. Szacuje się, że do 2050 r. liczba ta się potroi. W Polsce obecnie ponad 500 tysięcy osób ma otępienie (demencję), z czego 300 tysięcy żyje z chorobą Alzheimera. Ta liczba również wzrośnie.
Organizacje pozarządowe odgrywają wyjątkową i ważną rolę, włączając się do obchodów Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera, domagając się od swoich rządów i wszelkich instytucji inicjatyw na rzecz pomocy chorym we własnych i innych krajach na całym świecie.

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzhemera bierze aktywnie udział w obchodach Świtowego Miesiąca Choroby Alzheimera. Na planszach monitorów w autobusach komunikacji miejskiej ukażą się plansze informacyjne dotyczące wczesnych objawów choroby Alxheimera wraz z kontaktem do Stowarzyszenia. Ponadto wzięliśmy udział w dwóch konferencjach poświęconych problemowi choroby Alzhemera. Pierwsza z nich "Choroba Alzhemera, a choroby współistniejące - opieka i pielęgnacja" miała miejsce 23 września br. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a druga "Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki" w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Ta ostatnia konferencja odbyła się 26 września i była transmitowana on-line przez Internet. Jako prelegenci wystąpili również członkowie naszego Stowarzyszenia. Pełny zapis tej konferencji można oglądnąć na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcamy do oglądnięcia zapisu tej konferencji.

W tym roku Sloweńskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie "Spomincicia" obchodziło 20-lecie istnienia. W związku z czym zorganizowana została przez Słoweńskie Stowarzyszenie międzynarodowa konferencja "9th Alzheimer Slovenia conference", na którą dostaliśmy również zaproszenie. Konferencja odbyła się w dniach 20 i 21 października w uroczej uzdrowiskowej miejscowości Therme Czateż. Nasze Stowarzyszenie reprezentowane było przez cztery osoby: Beatę Goniszewską, Krystynę Grzywnę, Jadwigę Krudysz-Starzec oraz Zygmunta Wierzyńskiego. Będąc jedyną organizacją alzheimerowską z Polski, która uczestniczyła w tej konferencji reprezentowaliśmy na niej również Polskę. Uczestniczyli w tej konferencji naukowcy ze Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Włoch i Polski. Była to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów w dziedzinie diagnostyki, leczenia i opieki nad chorymi na chorobę Alzheimera.

Od maja realizowaliśmy w formie projektu dotowanego przez Urząd Miasta Rzeszowa zadania publicznego „Poprawa jakości życia osób dotkniętych Chorobą Alzheimera dzięki rehabilitacji chorych, integracji opiekunów i wsparciu wolontariatu”. Dnia 15 grudnia zakończyliśmy jego realizację. W jego ramach odbywały się m.in. porady indywidualne, dla opiekunów, porady psychologiczne, grupy wsparcia. Zorganizowaliśmy również wyjazd terapeutyczno-rehabilitacyjny do Woli Sękowej.

Rok 2018
ALZHEIMER POLSKA
W dniach 20 i 21 stycznia br w Warszaie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich. Na tym Zjeździe zapadły bardzo ważne decyzje dotyczące ruchu alzhemerowskiego w Polsce. W wyniku szybko postępujących zmian warunków funkcjonowania organizacji alzheimerowskich oraz wyczerpania się formuły Porozumienia uczestnicy Zjazdu postanowili zakończyć jego działalność i przekształcając Nadzwyczajny Zjazd w Zjazd Założycielski powołać związek stowarzyszeń o nazwie ALZHEIMER POLSKA. Działalność Alzheimer Polska opiera się na ustawie Prawo o stowarzyszeniach, ustawie O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętego na Zjeździe statutu. Alzheimer Polska po zarejestrowaniu w sądzie będzie posiadało osobowość prawną. Alzheimer Polska stało się jedynym przedstawicielem ruchu alzheimerowskiego w Polsce i za granicą. Na Zjeździe założycielskim wybrano również władze nowopowstałej organizacji. Prezesem został kol. Zygmunt Wierzyński z naszego Stowarzyszenia, wiceprezesem została kol. Edyta Długosz z Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, skarbnikiem - kol. Bożena Nowicka z Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego, sekretarzem kol. Michał Hajtko z Wrocławskiej Fundacji Alzheimerowskiej. Członkiem Zarządu został kol. Andrzej Rossa z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Maria Leszczyńska z Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

OFERTA
12 lutego złożyliśmy do Miejskiego Ośrodka Pomocy ofertę na realizację zadania publicznego „Aktywizacja i polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych z chorobą otępienną, w tym z chorobą Alzheimera, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem rehabilitacji oraz  innowacyjnych form samopomocy rodzin i opiekunów przy wsparciu wolontariuszy”. Zamierzamy realizować go od miesiąca kwietnia do grudnia br.

Klub Świadomego Opiekuna
Od kwietnia ub. roku nasze koleżanki Barbara Stafiej oraz Urszula Mierzwa rozpoczęły pracę nad nowym projektem innowacyjnym. Koleżanki z naszego Stowarzyszenia w partnerstwie z Klubem Wolontariusza Akademii 50+ przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracowały nad tym, aby otrzymać grant na realizację tego innowacyjnego projektu.
Po prawie rocznej pracy, rywalizacji z mocnymi przeciwnikami i bardzo rygorystyczną komisją rekrutacyjną projekt koleżanek został ostatecznie doceniony i spośród ponad 160 kandydatów znaleźliśmy się w grupie 31 organizacji, które zostały zakwalifikowane do testowania swoich projektów. Generator Innowacji SIECI WSPARCI przyznał nam grant na jego testowanie.
Projekt Generatora Innowacji SIECI WSPARCIA jest to nowe przedsięwzięcie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "Ę”, dotyczące inkubowania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów.
Opieka nad osobą chorą na chorobę Alzheimera to 36 godzin na dobę. Nasz Projekt polega na organizowaniu form opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób chorych na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera. Planujemy utworzyć Klub Świadomego Opiekuna, w którym nasi podopieczni 2 razy w tygodniu, na kilka godzin będą mogli zostawić swojego podopiecznego/osobę zależną pod opieką wykwalifikowanego terapeuty zajęciowego i wolontariuszy. Plan zajęć dla podopiecznych będzie dostosowany do możliwości chorych.
Opiekunom biorącym udział w projekcie będziemy pomagać tworzyć własną sieć wsparcia między innymi poprzez:
- zachęcanie do rodzinnych spotkań wielopokoleniowych,
- pomaganie w tworzeniu sąsiedzkiej sieci wsparcia,
- korzystanie ze wsparcia wolontariuszy,
- będziemy zachęcać do integracji opiekunów podczas spotkań 2-3 opiekunów z chorymi (na podobnym etapie choroby) u jednego z opiekunów lub wspólnym spacerze.
Działania te mają na celu doprowadzać do uwalniania czasu opiekuna, aby mógł i potrafił się „resetować". Inicjatywy te mają na celu zachęcać go do służącemu realizacji własnych planów, przyjemnego spędzania wygospodarowanego czasu wolnego.
XIX Walne Zebranie Stowarzyszenia
W dniu 16 marca b.r. odbyło się XIX Walne Zebranie Stowarzyszenia. Zarząd przedstawił działania, które podejmował w poprzednim roku. Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Po dyskusji przyjęto obydwa sprawozdania udzielając Zarządowi absolutorium. Dokonano również wyboru nowego Skarbnika Stowarzyszenia, którym została Pani Krystyna Bułatek. POprzedni Skarbnik Pani Ewa Krzak złożyła rezygnację z funkcji z powodów osobistych. Walne Zebranie wyznaczyło kierunki działania Stowarzyszenia na najbliższy rok. Przyjęło również informację o działaniach Alzheimer Polska.

Klub Świadomego Opiekuna raz jeszcze
30 czerwca zakończył się pierwszy etap projektu Generatora Innowacji SIECI WSPARCIA Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "Ę” realizowany przez nasze dwie koleżanki Barbarę Stafiej i Urszulę Mierzwę pod nazwą "Klub Świadomego Opiekuna". Nasi podopieczni 2 razy w tygodniu, na kilka godzin mogli zostawić swojego podopiecznego - osobę zależną pod opieką wykwalifikowanego terapeuty zajęciowego i wolontariuszy. Plan zajęć dla podopiecznych byłdostosowany do możliwości chorych.
Opiekunom biorącym udział w projekcie pomagaliśmy tworzyć własną sieć wsparcia między innymi poprzez:
- zachęcanie do rodzinnych spotkań wielopokoleniowych,
- pomaganie w tworzeniu sąsiedzkiej sieci wsparcia,
- korzystanie ze wsparcia wolontariuszy,
- zachęcaliśmy do integracji opiekunów podczas spotkań 2-3 opiekunów z chorymi (na podobnym etapie choroby) u jednego z opiekunów lub wspólnym spacerze.
Podopieczni i opiekunowie wzięli udział w koncercie muzyki poważnej w Filharmonii Podkarpackiej, dwukrotnie byli w kinie na seansie filmowym. Wzięli też udział w wycieczce do Arboretum w Bolestraszycach k/Przemyśla.
Działania te miały na celu doprowadzać do uwalnienia czasu opiekuna, aby mógł i potrafił się „resetować". Inicjatywy te miały na celu zachęcić opiekunów do realizacji własnych planów, przyjemnego spędzania wygospodarowanego czasu wolnego.

Wrzesień - Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera
Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzhemera bierze aktywnie udział w obchodach Świtowego Miesiąca Choroby Alzheimera. Na ekranach monitorów informacyjnych w autobusach komunikacji miejskiej pojawiają się plansze informacyjne dotyczące wczesnych objawów choroby Alzheimera wraz z kontaktem do Stowarzyszenia. Ponadto weźmiemy 27 września br. udział w dorocznej już konferencji poświęconej problemowi choroby Alzhemera w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Tematem tej konferencji jest „Alzheimer w rodzinie – jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom”. Jako prelegenci wystąpią również członkowie naszego Stowarzyszenia. Konferencja ta będzie transmitowana on-line przez Internet. Zachęcamy do jej oglądnięcia pod adresem https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-Alzheimer-w-rodzinie
Wizyta Alzheimer Polska w Ministerstwie Zdrowia
W dniu 11 października 2018 Alzheimer Polska gościł na zaproszenie Podsekretarza Stanu Zbigniewa J. Króla w Ministerstwie Zdrowia.
Tematem przewodnim wizyty były sprawy dotyczące opieki nad osobami chorującymi na zespoły otępienne, w tym chorobę Alzheimera.
Podczas spotkania organizacje zrzeszone w Alzheimer Polska mocno akcentowały wagę działań, które powinny być skierowane do opiekunów i osób chorych na demencję, w tym chorobę Alzheimera. Szczególnie podkreślono potrzebę wprowadzenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego, który stanowiłby konkretne rozwiązania związane z szybką diagnostyką, opieką nad chorym, badaniami, edukacją itp. Podobne plany alzheimerowskie zostały wprowadzone już w 20 krajach Europy. Należy podkreślić, że w Polsce na zespoły otępienne choruje 500 tys. osób, w tym ponad 300 tys. na chorobą Alzheimera. A liczba ta do 2050 r. może wzrosnąć nawet trzykrotnie.
Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne naszego społeczeństwa Prezes Alzheimer Polska Zygmunt Wierzyński omówił znaczenie badań przesiewowych pamięci, jako pierwszego kroku w diagnostyce zespołów otępiennych. Rozpoczęcie leczenia we wczesnym stadium może spowolnić rozwój choroby, a co za tym idzie poprawić komfort życia chorego i jego najbliższych. Zygmunt Wierzyński zadeklarował dodatkowo chęć współpracy organizacji AP z MZ w obszarze działań na rzecz opiekunów i chorych na zespoły otępienne.
Minister Zbigniew Król przedstawił realizowane przez MZ zadania obszaru zdrowia skierowane do seniorów a także podkreślił, ze trwają międzyresortowe prace nad dokumentem, dotyczącym opieki nad osobami niesamodzielnymi m.in. z zespołami otępiennymi. Po zakończeniu prac dokument ten zostanie przedstawiony organizacjom AP.
Wszyscy uczestnicy czwartkowego spotkania byli zgodni co do wagi problemu opieki nad osobami chorującymi na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera.

Basia Stafiej Przewodniczącą Rzeszowskiej Rady Seniorów
Miło nam poinformować, iż nasza koleżanka, Pani Barbara Stafiej - wiceprzewodnicząca Zarządu naszego Stowarzyszenia w dniu 28 listopada 2018 została wybrana na Przewodniczącą Rzeszowskiej Rady Seniorów. W imieniu członków Stowarzyszenia i Zarządu składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy na rzecz roznącej rzeszy seniorów naszego miasta.

Realizacja zadania publicznego
15 grudnia zakończyliśmy realizację, dotowanego ze środków Gminy - Miasta Rzeszowa, zadania publicznego Aktywizacja i polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych z chorobą otępienną, w tym z chorobą Alzheimera, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem rehabilitacji oraz  innowacyjnych form samopomocy rodzin i opiekunów przy wsparciu wolontariuszy”. W ramch tego zadania prowadzone były konsultacje i poradnictwo indywidualne, grupy wsparcia, obchodzony był Miesiąc Choroby Alzheimera. Zorganizowaliśmy też wyjazd terapeutyczno-rehabilitacyjny dla grupy podopiecznych i opiekunów, tym razem do Kolbuszowej. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w MOPS Rzeszów.
Wróć do spisu treści