O Stowarzyszeniu - Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Przejdź do treści

O Stowarzyszeniu

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera powstało we wrześniu 1999. Jego celem jest niesienie pomocy wszystkim osobom, które dotknięte zostały tą chorobą. Stowarzyszenie skupia ludzi, w otoczeniu których są osoby dotknięte tą okrutną chorobą. Są to przede wszystkim opiekunowie chorych, a także Ci, którzy chcą i mogą pomóc zarówno chorym jak i Stowarzyszeniu.


Stowarzyszenie prowadzi grupę wsparcia, na spotkaniach której opiekunowie dzielą się swoimi doświadczeniami ze sprawowania opieki nad chorymi, mają możliwość zasięgnięcia porady specjalisty geriatry, psychologa, pomóc sobie wzajemnie w rozwiązywaniu stojących przed nimi problemów. Grupa wsparcia działa w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia.

W Stowarzyszeniu opracowano również poradnik mający pomóc opiekunom w rehabilitacji chorych w warunkach domowych.


Jedną z form działalności Stowarzyszenia jest organizowanie weekendowych wyjazdów rehabilitacyjno-terapeutycznych dla chorych i ich opiekunów. W trakcie takiego wyjazdu nasi podopieczni biorą udział w terapii zajęciowej prowadzonej przez terapeutów, a zajęcia grupy wsparcia dla opiekunów pod kierunkiem lekarza geriatry. Efekty prac uczestników terapii można zobaczyć w naszej galerii zdjęć.  Wspólne spacery przy pięknej, słonecznej pogodzie to zarówno relaks, ale też poprawa kondycji nie tylko dla chorych. Wyjazdy takie pozwalają opiekunom nie tylko trochę odpocząć od trudnej opieki nad chorym, ale również wymienić doświadczenia, zdobyć nową wiedzę dotyczącą problemu choroby Alzheimera.


Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby Stowarzyszenie nie pozyskiwało funduszy na tę działalność. Staramy się pozyskiwać pomoc finansową od sponsorów, dotacje finansowe od samorządu lokalnego oraz od osób prywatnych. Ważnym źródłem funduszy są darowizny 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Dzięki również naszym staraniom powstał ośrodek czasowego pobytu chorych na chorobę Alzheimera. Zlokalizowany w pięknych sosnowych lasach w Górnie koło Sokołowa Młp. w SPZZOZ Sanatorium Górno, pozwala na czasowy pobyt 40 chorych na tę ciężką chorobę. Oprócz możliwości odciążenia opiekunów w opiece nad chorymi ośrodek może pełnić rolę szkoleniowo-badawczą dla kadr lekarsko-pielęgniarskich. Lekarze specjaliści oraz personel pielęgniarski sprawują opiekę medyczną nad pensjonariuszami.


Wielu członków Stowarzyszenia, którzy musieli już pożegnać się ze swoimi bliskimi nadal uczestniczą w działalności Stowarzyszenia. Ich doświadczenie to skarbnica wiedzy dla osób, które dopiero uczą się jak radzić sobie z tą niełatwą chorobą.


Stowarzyszenie jest współzałożycielem i aktywnym członkiem powstałego w 2018 roku Alzheimer Polska będącego kontynuatorem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich.


Jesteśmy też współautorami opracowanego w 2011 roku Polskiego Planu Alzheimerowskiego, w którym zawarte zostały standardy postępowania wobec chorych na chorobę Alzheimera i ich opiekunów. Standardy te dotyczą zarówno zakresu opieki medycznej jak i szeroko rozumianej opieki społecznej.


<< powrót

Wróć do spisu treści