Galerie

Nasze zdjęcia

Oś czasu

Wola Sękowa

Zdjęcia z wycieczki

2021

02 września

Terapia zajęciowa

Zdjęcia z Terapii Zajęciowej

2021

02 września

Zajęcia grup wsparcia podczas wyjazdów terapeutyczno-rehabilitacyjnych

Zdjęcia ze spotkania

2021

02 września

Wspólne spacery podczas wyjazdów terapeutyczno-rehabilitacyjnych

Zdjęcia ze spacerów

2021

01 września

Bergen

Zdjęcia z Konferencji

2021

01 września

Podpisanie porozumienia w Instytucie Socjologii UR

Zdjęcia ze Spotkania

2021

01 września

XIX Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich

Zdjęcia z ZOPOA

2021

01 września

Konferencja w BRPO – IX 2019

Zdjęcia z Konferencji

2019

01 września

23. Międzynarodowa Konferencja ADI w Kioto

Zdjęcia z Konferencji

2017

01 września

Konferencja w Budapeszcie

Zdjęcia z Konferencji

2016

01 września

Alzheimer Europe – X 2011

Zdjęcia z Konferencji

2011

01 września

Różne konferencje

Zdjęcia z Konferencji

2006

01 września

Rozmiar Czcionki
Kontrast

Ta strona używa plików cookies.