O nas

Kim jesteśmy?

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera powstało we wrześniu 1999. Jego celem jest niesienie pomocy wszystkim osobom, które dotknięte zostały tą chorobą.  Są to przede wszystkim opiekunowie chorych, a także Ci, którzy chcą i mogą pomóc zarówno chorym jak i Stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie prowadzi grupę wsparcia, na spotkaniach której opiekunowie dzielą się swoimi doświadczeniami ze sprawowania opieki nad chorymi, mają możliwość zasięgnięcia porady specjalisty geriatry, psychologa, pomóc sobie wzajemnie w rozwiązywaniu stojących przed nimi problemów. Grupa wsparcia działa w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia.

Pobierz nasz poradnik ćwiczeń

W Stowarzyszeniu opracowano również poradnik mający pomóc opiekunom w rehabilitacji chorych w warunkach domowych.

Jedną z form działaności Stowarzyszenia jest organizowanie weekendowych wyjazdów rehabilitacyjno-terapeutycznych dla chorych i ich opiekunów. W trakcie takiego wyjazdu nasi podopieczni biorą udział w terapii zajęciowej prowadzonej przez terapeutów, a zajęcia grupy wsparcia dla opiekunów pod kierunkiem lekarza geriatry. Efekty prac uczestników terapii można zobaczyć w naszej galerii zdjęć.  Wspólne spacery przy pięknej, słonecznej pogodzie to zarówno relaks, ale też poprawa kondycji nie tylko dla chorych. Wyjazdy takie pozwalają opiekunom trochę odpocząć od trudnej opieki nad chorym, ale również wymienić doświadczenia, zdobyć nową wiedzę dotyczącą problemu choroby Alzheimera.

Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby Stowarzyszenie nie pozyskiwało funduszy na tę działalność. Staramy się pozyskiwać pomoc finansową od sponsorów, dotacje finansowe od samorządu lokalnego oraz od osób prywatnych. Ważnym źródłem funduszy są darowizny 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Dzięki również naszym staraniom powstał ośrodek czasowego pobytu chorych na chorobę Alzheimera. Zlokalizowany w pięknych sosnowych lasach w Górnie koło Sokołowa Młp. w SPZZOZ Sanatorium Górno, pozwala na czasowy pobyt 40 chorych na tę ciężką chorobę. Oprócz możliwości odciążenia opiekunów w opiece nad chorymi ośrodek może pełnić rolę szkoleniowo-badawczą dla kadr lekarsko-pielęgniarskich. Lekarze specjaliści oraz personel pielęgniarski sprawują opiekę medyczną nad pensjonariuszami.

Wielu członków Stowarzyszenia, którzy musieli już pożegnać się ze swoimi bliskimi nadal uczestniczą w działalności Stowarzyszenia. Ich doświadczenie to skarbnica wiedzy dla osób, które dopiero uczą się jak radzić sobie z tą niełatwą chorobą.

Stowarzyszenie (jeszcze jako grupa wsparcia) było współzałożycielem i aktywnym członkiem powstałego w 1998 roku Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich.

Jesteśmy też współautorami opracowanych w 2011 roku założeń Polskiego Planu Alzheimerowskiego, w których zawarte zostały standardy postępowania wobec chorych na chorobę Alzheimera i ich opiekunów. Standardy te dotyczą zarówno zakresu opieki medycznej jak i szeroko rozumianej opieki społecznej.

Rozmiar Czcionki
Kontrast

Ta strona używa plików cookies.